SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
4
6
0
2
1
0
Biểu mẫu Thứ Sáu, 14/08/2020, 00:17
Báo cáo tình hình đầu tư, mua sắm, sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin  (22/12)
Tải Phụ lục báo cáo:
Báo cáo định kỳ lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ điện tử năm 2018  (22/11)
Tải về, tại đây:
Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước năm 2019  (03/10)
.
Khảo sát tình hình triển khai hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu  (26/09)
Tải về tại đây:
Đăng ký sử dụng chứng thư số giai đoạn I (dành cho cơ quan, tổ chức) năm 2018  (20/09)
Tải về:
Hướng dẫn sử dụng Mã bưu chính Quốc gia trên phong bì  (10/09)
Xem chi tiết các văn bản:
Công văn v/v xin số liệu phục vụ thực hiện báo cáo về CNTT trong cơ quan nhà nước tỉnh Bạc Liêu quý III/2018  (24/08)
Tải về
Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN trong lĩnh vực thông tin và truyền thông  (03/08)
Xây dựng Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN trong lĩnh vực thông tin và truyền thông
Mẫu báo cáo về CNTT trong cơ quan nhà nước quý II/2018  (24/05)
Tải về tại đây:
Cung cấp số liệu về mức độ ứng dụng CNTT-TT cho phát triển và ứng dụng CNTT năm 2018  (21/05)
Các biểu mẫu tải về tại đây:

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày