SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
6
9
1
2
5
0
Tin chuyên ngành Thứ Sáu, 26/10/2018, 09:45

Thông tư quy định mức giá cước tối đa dịch vụ bưu chính phổ cập

Ngày 15/10/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 12/2018/TT-BTTTT quy định mức giá cước tối đa dịch vụ bưu chính phổ cập.

Thông tư này quy định mức giá cước tối đa dịch vụ bưu chính phổ cập, gồm: Mức giá cước tối đa dịch vụ thư cơ bản (gồm cả bưu thiếp) trong nước; mức giá cước tối đa dịch vụ thư cơ bản (gồm cả bưu thiếp) từ Việt Nam đi các nước.

Cụ thể, mức giá cước tối đa dịch vụ thư cơ bản trong nước được quy định như sau: mức tối đa 4.000 đồng đối với thư có nấc khối lượng đến 20g; mức tối đa 6.000 đồng đối với thư có nấc khối lượng trên 20g đến 100g; mức tối đa 8.000 đồng đối với thư có nấc khối lượng trên 100g đến 250g; mức tối đa 8.000 đồng đối với mỗi 250g tiếp theo đến 2.000g.
Mức giá cước tối đa dịch vụ thư cơ bản từ Việt Nam đi các nước được quy định như sau:
TT
Nấc khối lượng
Mức giá cước tối đa (đồng)
Vùng 1
Vùng 2
Vùng 3
Vùng 4
1
Đến 20g
15.000
19.000
21.000
23.000
2
Trên 20g đến 100g
37.000
46.000
59.000
63.000
3
Trên 100g đến 250g
90.000
109.000
140.000
155.000
4
Mỗi 250g tiếp theo đến 2.000g
84.000
115.000
136.000
136.000
Danh sách các quốc gia và vùng lãnh thổ phân theo vùng được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2018. Thông tư này thay thế Thông tư số 20/2013/TT-BTTTT ngày 05 tháng 12 năm 2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định mức giá cước tối đa dịch vụ bưu chính phổ cập./.
Duy Đăng

Số lượt người xem: 225 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày