SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
5
3
1
4
7
Tin chuyên ngành Thứ Hai, 31/12/2018, 09:25

Tỉnh Bạc Liêu phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bạc Liêu – Phiên bản 1.0

Ngày 28/9/2018, UBND tỉnh Bạc Liêu vừa ban hành Quyết định 203/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bạc Liêu – Phiên bản 1.0

Theo đó, việc xây dựng Kiến trúc CQĐT tỉnh Bạc Liêu là cơ sở đưa ra các quyết định đầu tư triển khai CQĐT kịp thời, chính xác; nâng cao hiệu quả, chất lượng các dịch vụ công trực tuyến của tỉnh. Đặc biệt, khi việc triển khai ứng dụng CNTT trong các CQNN tỉnh Bạc Liêu ngày càng được phát triển cả về chiều sâu và chiều rộng, Kiến trúc CQĐT sẽ giúp đạt được những mục tiêu sau:

- Tăng cường khả năng kết nối liên thông, tích hợp, chia sẻ, sử dụng lại thông tin, CSDL các Sở, ngành, các Bộ, ngành nhằm tạo thuận lợi trong giải quyết nhanh chóng các TTHC công cho các tổ chức, doanh nghiệp và người dân bất kế trong hay ngoài giờ làm việc với mục tiêu chuyển từ chính quyền quản lý sang chính quyền phục vụ;

- Tăng cường khả năng giám sát, đánh giá đầu tư; đảm bảo triển khai ứng dụng CNTT đồng bộ, hạn chế trùng lặp, tiết kiệm chi phí, thời gian triển khai của CQNN tại tỉnh Bạc Liêu;

- Nâng cao tính linh hoạt khi xây dựng, triển khai các thành phần, HTTT theo điều kiện thực tế tại tỉnh Bạc Liêu;

- Tạo cơ sở xác định các thành phần, hệ thống CNTT cần xây dựng và lộ trình, trách nhiệm triển khai CPĐT tại Việt Nam.

Xây dựng CQĐT Bạc Liêu làm cơ sở cho việc triển khai các hoạt động CNTT trong các CQNN tỉnh Bạc Liêu theo Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về CPĐT và Quyết định 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN giai đoạn 2016 – 2020.

Đồng thời, Kiến trúc CQĐT tỉnh Bạc Liêu sẽ giúp đạt được những mục tiêu cụ thể sau:

- Hỗ trợ việc lập kế hoạch CNTT của các CQNN trong tỉnh Bạc Liêu.

- Kiến trúc thể hiện được bức tranh tổng thể về CNTT của tỉnh theo từng giai đoạn xác định.

- Hỗ trợ việc quản lý đầu tư CNTT của các cơ quan trong tỉnh.

- Cung cấp thông tin phục vụ việc xây dựng các yêu cầu của các dự án CNTT triển khai tại tỉnh Bạc Liêu.

- Cung cấp thông tin đầu vào phục vụ thiết kế sơ bộ, thiết kế thi công các dự án CNTT triển khai tại tỉnh.

- Cung cấp thông tin hỗ trợ việc lựa chọn giải pháp cơ sở hạ tầng, phần cứng, phần mềm,…

- Cung cấp thông tin hỗ trợ việc quản lý, thực hiện kiểm thử chấp nhận các dự án CNTT triển khai trên địa bàn tỉnh.

- Cung cấp thông tin cho lãnh đạo quyết định các dự án, hạng mục CNTT ưu tiên triển khai.

- Cần đảm bảo tăng cường gắn kết giữa cải thiện công nghệ và nghiệp vụ nội bộ.

- Đối với các dự án CNTT do CQNN làm chủ đầu tư, việc xây dựng, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, thiết kế cơ sở, thiết kế thi công và triển khai thực hiện phải phù hợp với Kiến trúc CQĐT tỉnh Bạc Liêu

- Xác định lộ trình và kế hoạch tổng quát trong việc triển khai Kiến trúc CQĐT tỉnh Bạc Liêu.

Kiến trúc CQĐT tỉnh Bạc Liêu - phiên bản 1.0 được thực hiện trong 3 giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2020.

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp các cơ quan nhà nước trong tỉnh tổ chức triển khai Kiến trúc CQĐT tỉnh Bạc Liêu; căn cứ tính cấp thiết của từng nhiệm vụ để đề xuất triển khai các thành phần của Kiến trúc nhằm đạt được mục tiêu đề ra.

Kim Xuyến

 

 


Số lượt người xem: 618 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày