SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
5
2
8
5
7
Tin chuyên ngành Thứ Hai, 31/12/2018, 09:40

Kết quả công tác thanh tra trong lĩnh vực TT&TT năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Công tác thanh tra được tăng cường, phối hợp thường xuyên, chặt chẽ với các cơ quan chức năng có liên quan để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước. Sở đã đẩy mạnh công tác rà soát, kiểm tra, thanh tra, phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với các tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm, qua đó góp phần giữ vững ổn định tình hình, tác động tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Lĩnh vực thông tin và truyền thông phát triển đúng hướng, là một trong những lĩnh vực mũi nhọn của tỉnh.

Trong năm 2018, Thanh tra Sở đã thực hiện 17 cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất việc thực thi pháp luật về thông tin và truyền thông đối với trên 70 tổ chức, cá nhân. Trong đó, viễn thông05 cuộc thanh tra theo kế hoạch và 01 cuộc thanh tra đột xuất về việc thực thi pháp luật về đăng ký thông tin thuê bao, khuyến mại và hoạt động của trạm thu phát sóng thông tin di động đối với 08 lượt Chi nhánh Viễn thông và 31 điểm cung cấp dịch vụ viễn thông do doanh nghiệp viễn thông ủy quyền đăng ký thông tin thuê bao đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; quảng cáo trên báo chí 03 cuộc đối với 03 cơ quan báo chí trong tỉnh; bưu chính 04 cuộc đối với 04 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bưu chính, chuyển phát; tần số vô tuyến điện 01 cuộc đối với 02 tổ chức, cá nhân; Internet 01 cuộc đối với các đại lý internet; xuất bản 01 cuộc đối với 07 tổ chức, cá nhân có hoạt động trong lĩnh vực in, mua bán xuất bản phẩm; truyền hình trả tiền 01 cuộc đối với 04 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền. Thanh tra Sở đã ban hành 10 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 05 tổ chức và 05 cá nhân với tổng số tiền xử phạt là 128.250.000 đồng. Các tổ chức, cá nhân đều chấp hành tốt quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Thanh tra Sở.

Bên cạnh công tác thanh, kiểm tra, Sở còn chú trọng đến công tác tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật trên lĩnh vực thông tin và truyền thông đến các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến lĩnh vực thông tin và truyền thông đã góp phần nâng cao nhận thức về pháp luật của tổ chức, cá nhân, kỷ cương pháp luật được tôn nghiêm. Các hoạt động trong lĩnh vực thông tin và truyền thông dần đi vào nề nếp, ổn định. Các doanh nghiệp đã tuân thủ tương đối tốt các quy định của pháp luật khi tham gia các hoạt động có liên quan đến lĩnh vực thông tin và truyền thông. Các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh trên lĩnh vực này cũng ngày càng ý thức việc chấp hành các quy định chuyên ngành là cần thiết.
Trong thời gian tới, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tăng cường công tác thanh, kiểm tra trên các lĩnh vực như: viễn thông; công nghệ thông tin; tần số vô tuyến điện; bưu chính, chuyển phát; thông tin điện tử; phát thanh - truyền hình; quảng cáo; hạ tầng thông tin và truyền thông; hoạt động in, xuất bản nhằm đưa các hoạt đồng này ngày càng đi vào nề nếp./.
Duy Đăng
                                                               

Số lượt người xem: 556 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày