SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
4
9
5
7
0
0
Tin chuyên ngành Thứ Hai, 10/12/2018, 10:44
Quy định mới về quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính  (07/11)
Ngày 15/10/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 14/2018/TT-BTTTT quy định về quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính.
Thông tư quy định mức giá cước tối đa dịch vụ bưu chính phổ cập  (26/10)
Ngày 15/10/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 12/2018/TT-BTTTT quy định mức giá cước tối đa dịch vụ bưu chính phổ cập.
Quy định mới về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số  (26/10)
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 130/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.
Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính tuần 40 và 41/2018  (26/10)
Từ ngày 08 – 19/10/2018, Sở Thông tin và Truyền thông đã tiếp nhận 10 hồ sơ và giải quyết đúng thời gian quy định 22 hồ sơ xin cấp phép của các tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh.
Cụ thể như sau:
Triển khai Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 23/8/2018 của UBND tỉnh  (12/09)
Ngày 23/8/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 80/KH-UBND triển khai thực hiện Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025 được ban hành theo Quyết định số 207/QĐ-UBND ngày 30/11/2017 của UBND tỉnh Bạc Liêu.
Báo cáo sơ kết 03 năm tình hình thực hiện Dự án “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” trên địa bàn tỉnh  (31/08)
UBND tỉnh Bạc Liêu vừa ban hành Báo cáo số 227/BC-UBND ngày 14/8/2018 về việc đánh giá sơ kết 03 năm (2016 - 2018) tình hình thực hiện Dự án “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và Tiêu chí số 8 về thông tin và truyền thông thuộc Chương trình Xây dựng nông thôn mới.
Cảnh báo mã độc đang tấn công có chủ đích vào ngân hàng và hạ tầng quan trọng quốc gia  (08/08)
Ngày 21/7/2018, Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) phát hành Công văn số 234/VNCERT-ĐPƯC cảnh báo khẩn cấp về việc theo dõi, ngăn chặn kết nối và xóa các tập tin mã độc tấn công có chủ đích vào ngân hàng, tổ chức hạ tầng quan trọng quốc gia.
Cảnh báo lỗ hổng an toàn thông tin SA-CORE-2018-004 của hệ quản trị nội dung Drupal  (07/05)
Tiếp sau hai lỗ hổng an toàn thông tin nghiêm trọng với các Website sử dụng Hệ quản trị nội dung Drupal (Drupal) đã được Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam - VNCERT cảnh báo và hướng dẫn xử lý tại công văn số 109/VNCERT-KTHT&GS ngày 23/04/2018 và công văn số 116/VNCERT-KTHT&GS ngày 24/04/2018. Ngày 25/4/2018, Drupal tiếp tục công bố lỗ hổng an toàn thông tin nghiêm trọng có mã lỗi SA-CORE-004 (mã quốc tế theo CVE có tên CVE-2018-7602).
Cập nhật bản vá lỗ hổng an toàn thông tin hệ quản trị nội dung Drupal  (03/05)
Ngày 24/4/2018, Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) đã ban hành văn bản số 116/VNCERT-KTHT&GS về việc khẩn trương cập nhật bản vá lỗ hổng an toàn thông tin hệ quản trị nội dung Drupal.
Cảnh báo lỗ hổng ATTT hệ quản trị nội dung Drupal  (26/04)
Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) vừa ban hành Công văn số 109/VNCERT-KTHT&GS ngày 23 tháng 4 năm 2018 về cảnh báo lỗ hổng an toàn thông tin hệ quản trị nội dung Drupal.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày