SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
4
6
0
1
2
2
Tin chuyên ngành Thứ Năm, 13/08/2020, 23:13
Kết quả công tác thanh tra trong lĩnh vực TT&TT năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (31/12)
Công tác thanh tra được tăng cường, phối hợp thường xuyên, chặt chẽ với các cơ quan chức năng có liên quan để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước. Sở đã đẩy mạnh công tác rà soát, kiểm tra, thanh tra, phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với các tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm, qua đó góp phần giữ vững ổn định tình hình, tác động tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Lĩnh vực thông tin và truyền thông phát triển đúng hướng, là một trong những lĩnh vực mũi nhọn của tỉnh.
Tỉnh Bạc Liêu phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bạc Liêu – Phiên bản 1.0  (31/12)
Ngày 28/9/2018, UBND tỉnh Bạc Liêu vừa ban hành Quyết định 203/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bạc Liêu – Phiên bản 1.0
Sửa đổi, bổ sung quy định về hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung trong lĩnh vực viễn thông  (27/12)
Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 16/2018/TT-BTTTT ngày 05 tháng 12 năm 2018 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2016/TT-BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung trong lĩnh vực viễn thông.
Công tác tuyên truyền chống khai thác hải sản bất hợp pháp  (20/12)
Căn cứ Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 06/8/2018 của UBND tỉnh Bạc Liêu về việc thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 04/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục tình trạng các lô hàng thủy sản Việt Nam bị nước ngoài cảnh báo, trả về trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, Sở thông tin và Truyền thông đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.
Kết quả thực hiện Quyết định số 13/QĐ-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ  (20/12)
Thực hiện Quyết định số 13/QĐ-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Sở Thông tin và Truyền thông đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong việc phát triển kinh tế kết hợp với quốc phòng, an ninh.
Quy định mới về quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính  (07/11)
Ngày 15/10/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 14/2018/TT-BTTTT quy định về quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính.
Thông tư quy định mức giá cước tối đa dịch vụ bưu chính phổ cập  (26/10)
Ngày 15/10/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 12/2018/TT-BTTTT quy định mức giá cước tối đa dịch vụ bưu chính phổ cập.
Quy định mới về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số  (26/10)
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 130/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.
Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính tuần 40 và 41/2018  (26/10)
Từ ngày 08 – 19/10/2018, Sở Thông tin và Truyền thông đã tiếp nhận 10 hồ sơ và giải quyết đúng thời gian quy định 22 hồ sơ xin cấp phép của các tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh.
Cụ thể như sau:
Triển khai Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 23/8/2018 của UBND tỉnh  (12/09)
Ngày 23/8/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 80/KH-UBND triển khai thực hiện Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025 được ban hành theo Quyết định số 207/QĐ-UBND ngày 30/11/2017 của UBND tỉnh Bạc Liêu.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày