SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
4
6
0
1
3
1
Báo Chí Xuất Bản Thứ Năm, 13/08/2020, 23:22
Công tác tuyên truyền chống khai thác hải sản bất hợp pháp  (20/12)
Căn cứ Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 06/8/2018 của UBND tỉnh Bạc Liêu về việc thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 04/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục tình trạng các lô hàng thủy sản Việt Nam bị nước ngoài cảnh báo, trả về trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, Sở thông tin và Truyền thông đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.
Kết quả thực hiện Quyết định số 13/QĐ-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ  (20/12)
Thực hiện Quyết định số 13/QĐ-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Sở Thông tin và Truyền thông đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong việc phát triển kinh tế kết hợp với quốc phòng, an ninh.
Báo cáo sơ kết 03 năm tình hình thực hiện Dự án “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” trên địa bàn tỉnh  (31/08)
UBND tỉnh Bạc Liêu vừa ban hành Báo cáo số 227/BC-UBND ngày 14/8/2018 về việc đánh giá sơ kết 03 năm (2016 - 2018) tình hình thực hiện Dự án “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và Tiêu chí số 8 về thông tin và truyền thông thuộc Chương trình Xây dựng nông thôn mới.
Thanh tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động quảng cáo trong lĩnh vực báo chí  (18/04)
Nhằm chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong hoạt động quảng cáo thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân phát triển các loại hình quảng cáo, nâng cao chất lượng quảng cáo, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bạc Liêu đã ban hành các quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động quảng cáo trong lĩnh vực báo chí đối với các cơ quan báo chí trong tỉnh.
Hỗ trợ, phối hợp tuyên truyền giỗ tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng năm Mậu Tuất - 2018  (18/04)
UBND tỉnh vừa có công văn số 1286/UBND-KGVX ngày 06 tháng 4 năm 2018 giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì triển khai đến các cơ quan báo chí đăng tải tin bài tuyên truyền về giỗ tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng năm Mậu Tuất - 2018 nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền và hướng tới xây dựng giỗ Tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng trở thành lễ hội mẫu mực của cả nước. Thời gian tuyên truyền trọng tâm từ ngày 16/4/2018 đến ngày 30/4/2018 (từ ngày 01 đến ngày 15 tháng 3 Âm lịch).
Tuyên truyền hưởng ứng sự kiện Giờ Trái đất năm 2018  (22/03)
Sở Thông tin và Truyền thông vừa có Công văn 108/STTTT-TTBCXB ngày 19/3/2018 về việc hưởng ứng sự kiện Giờ Trái đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh.
Tuyên truyền các hoạt động chào mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2018  (22/03)
Trước thềm Tết cổ truyền của đồng bào dân tộc Khmer, Chủ tịch UBND tỉnh có công văn đề nghị lãnh đạo các cấp, các ngành, các địa phương thực hiện tốt việc tổ chức các hoạt động mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2018 của đồng bào dân tộc Khmer, nhằm tạo sinh khí vui tươi, phấn khởi và góp phần tang cường khối đại đòn kết toàn dân tộc, giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc của đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.
Công tác thông tin, báo chí, xuất bản năm 2017  (09/02)
Trong năm 2017, công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực thông tin, báo chí, xuất bản được đẩy mạnh và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.
Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện thu phí thẩm định nội dung tài liệu không kinh doanh theo Thông tư của Bộ Tài chính  (13/03)
Kể từ ngày 01/3/2017, Sở Thông tin và Truyền thông triển khai thực hiện thu phí thẩm định nội dung tài liệu không kinh doanh, thu lệ phí cấp phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh, thu lệ phí đăng kí nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh theo Thông tư số 214/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 do Bộ Tài Chính ban hành có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017, Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lí và sử dụng phí thẩm định nội dung tài liệu không kinh doanh để cấp giấy phép xuất bản, lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh và lệ phí đăng kí nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh.
Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí  (16/02)
Ngày 09/02, Chính phủ ban hành Nghị định số 09/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước gồm 3 Chương, 12 Điều có hiệu lực thi hành từ ngày 30/3/2017 thay thế cho Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí ban hành kèm theo Quyết định số 25/2013/QĐ-TTg ngày 04/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày