SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
4
9
5
6
9
8
Bưu Chính Viễn Thông Thứ Hai, 10/12/2018, 10:43
Quy định mới về quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính  (07/11)
Ngày 15/10/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 14/2018/TT-BTTTT quy định về quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính.
Thông tư quy định mức giá cước tối đa dịch vụ bưu chính phổ cập  (26/10)
Ngày 15/10/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 12/2018/TT-BTTTT quy định mức giá cước tối đa dịch vụ bưu chính phổ cập.
Triển khai Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 23/8/2018 của UBND tỉnh  (12/09)
Ngày 23/8/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 80/KH-UBND triển khai thực hiện Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025 được ban hành theo Quyết định số 207/QĐ-UBND ngày 30/11/2017 của UBND tỉnh Bạc Liêu.
Bạc Liêu ban hành Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động đến năm 2020 và định hướng đến 2025  (26/12)
Ngày 30/11/2017, UBND tỉnh Bạc Liêu ban hành Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025.
Bộ TT&TT quy định về cung cấp và sử dụng số liệu viễn thông  (25/10)
Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký ban hành Thông tư số 21/2017/TT-BTTTT quy định về cung cấp và sử dụng số liệu viễn thông nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực viễn thông.
Quy định mức giá cước tối đa dịch vụ bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước ở địa phương  (18/10)
Ngày 29/9/2017, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 23/2017/TT-BTTTT Quy định mức giá cước tối đa dịch vụ bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước ở địa phương.
Triển khai Nghị định 49/2017/NĐ-CP ngày 24/4/2017 của Chính phủ  (18/05)
Ngày 17/5/2017, Sở Thông tin và Truyền thông Bạc Liêu có Công văn số 163/STTTT-BCVT về việc triển khai Nghị định 49/2017/NĐ-CP ngày 24/4/2017 của Chính phủ
Quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em  (18/05)
Ngày 09/5/2017 Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 56/2017/NĐ-CP về việc Quy định chi tiết một số điều của luật trẻ em có hiệu lực từ ngày 01/7/2017
Quy định chi tiết thực hiện tiêu chí thông tin và truyền thông trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020  (24/04)
Ngày 28/3/2017, Bộ TT&TT ban hành Quyết định số 441/QĐ-BTTTT Quy định chi tiết thực hiện tiêu chí Thông tin và Truyền thông trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.
Lợi ích của việc số hóa truyền hình mặt đất  (02/11)
Đề án Số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình là quá trình chuyển đổi và ngưng phát sóng truyền hình analog (còn gọi là truyền hình tương tự) hiện nay để chuyển sang phát sóng kỹ thuật số nhằm phục vụ tốt hơn cho mọi người xem truyền hình. Đề án Số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất ở nước ta đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 2451/QĐ-TTg ngày 27/12/2011 với mục tiêu đến 31/12/2020 đảm bảo 100% các hộ gia đình có máy thu hình trên cả nước xem được truyền hình số bằng các phương thức khác nhau.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày