SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
4
6
0
1
7
9
Công Nghệ Thông Tin Thứ Năm, 13/08/2020, 23:52
Tỉnh Bạc Liêu phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bạc Liêu – Phiên bản 1.0  (31/12)
Ngày 28/9/2018, UBND tỉnh Bạc Liêu vừa ban hành Quyết định 203/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bạc Liêu – Phiên bản 1.0
Quy định mới về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số  (26/10)
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 130/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.
Cảnh báo mã độc đang tấn công có chủ đích vào ngân hàng và hạ tầng quan trọng quốc gia  (08/08)
Ngày 21/7/2018, Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) phát hành Công văn số 234/VNCERT-ĐPƯC cảnh báo khẩn cấp về việc theo dõi, ngăn chặn kết nối và xóa các tập tin mã độc tấn công có chủ đích vào ngân hàng, tổ chức hạ tầng quan trọng quốc gia.
Cảnh báo lỗ hổng an toàn thông tin SA-CORE-2018-004 của hệ quản trị nội dung Drupal  (07/05)
Tiếp sau hai lỗ hổng an toàn thông tin nghiêm trọng với các Website sử dụng Hệ quản trị nội dung Drupal (Drupal) đã được Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam - VNCERT cảnh báo và hướng dẫn xử lý tại công văn số 109/VNCERT-KTHT&GS ngày 23/04/2018 và công văn số 116/VNCERT-KTHT&GS ngày 24/04/2018. Ngày 25/4/2018, Drupal tiếp tục công bố lỗ hổng an toàn thông tin nghiêm trọng có mã lỗi SA-CORE-004 (mã quốc tế theo CVE có tên CVE-2018-7602).
Cập nhật bản vá lỗ hổng an toàn thông tin hệ quản trị nội dung Drupal  (03/05)
Ngày 24/4/2018, Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) đã ban hành văn bản số 116/VNCERT-KTHT&GS về việc khẩn trương cập nhật bản vá lỗ hổng an toàn thông tin hệ quản trị nội dung Drupal.
Cảnh báo lỗ hổng ATTT hệ quản trị nội dung Drupal  (26/04)
Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) vừa ban hành Công văn số 109/VNCERT-KTHT&GS ngày 23 tháng 4 năm 2018 về cảnh báo lỗ hổng an toàn thông tin hệ quản trị nội dung Drupal.
Theo dõi, ngăn chặn kết nối máy chủ điều khiển mã độc GandCrab  (12/04)
Ngày 05/4/2018, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) có văn bản số 85/VNCERT-ĐPƯC yêu cầu các đơn vị chuyên trách về CNTT, ATTT: Văn phòng Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ; các đơn vị chuyên trách về CNTT, ATTT các Bộ, ngành; các Sở Thông tin và Truyền thông; các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông; các thành viên mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn thông tin quốc gia; các Tổng công ty, Tập đoàn kinh tế; các tổ chức Tài chính, Ngân hàng và Chứng khoán; các Doanh nghiệp hạ tầng Internet, Viễn thông, Điện lực, Hàng không, Giao thông Vận tải, Dầu khí; các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông về việc theo dõi, ngăn chặn kết nối máy chủ điều khiển mã độc GandCrab.
Phê duyệt Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin  (12/02)
Ngày 30/01/2018, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin giai đoạn 2016 - 2020.
Kế hoạch triển khai các lớp đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin tỉnh Bạc Liêu năm 2018  (09/02)
Nhằm giúp học viên nâng cao nhận thức về vai trò, chức năng, nhiệm vụ, kỹ năng của người lãnh đạo phụ trách công nghệ thông tin (CNTT) trong việc tổ chức, quản lý, triển khai ứng dụng CNTT cho các cơ quan quản lý Nhà nước trong tỉnh; tầm quan trọng của việc bảo mật, đảm bảo an toàn thông tin, kỹ năng xây dựng chính sách an toàn bảo mật thông tin mạng cho đơn vị. Giúp lãnh đạo, cán bộ phụ trách CNTT nắm bắt được mô hình thành phần chính quyền điện tử cấp tỉnh để triển khai ứng dụng CNTT và phát triển chính quyền điện tử cho địa phương. Nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ phụ trách CNTT để đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng khi vận hành hệ thống mạng nội bộ, hệ thống thông tin của các cơ quan quản lý nhà nước. Góp phần đẩy mạnh việc phát triển nguồn nhân lực CNTT đáp ứng đủ nhu cầu về con người và công nghệ trong việc ứng dụng và phát triển CNTT của tỉnh, ngày 07 tháng 02 năm 2018, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bạc Liêu ban hành Kế hoạch số 05/KH-STTTT triển khai các lớp đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin tỉnh Bạc Liêu năm 2018.
Phê duyệt Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo về Ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh Bạc Liêu năm 2018  (06/02)
Nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo trong công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh về chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách, kế hoạch, đề án và dự án liên quan đến việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Bạc Liêu. Đánh giá tình hình và cụ thể hóa các chương trình, mục tiêu đã được của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt trong năm 2018; Tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các Sở, Ban, Ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong việc đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước. Bên cạnh đó hỗ trợ và đẩy nhanh quá trình ứng dụng CNTT trong doanh nghiệp, ngày 26/01, Trưởng Ban Chỉ đạo về Ứng dụng CNTT ban hành Kế hoạch số 01/KH-BCĐƯDCNTT về hoạt động của Ban Chỉ đạo về Ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh Bạc Liêu năm 2018.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày