SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
0
0
0
0
0
0
TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÁNH 
Nội dung tìm:
 
Ngày bắt đầu:
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc:
Ngày bắt đầu
 
Tìm theo:  
Đơn vị:  
Lĩnh vực:  
Tổng số: 1563  
Tiêu đềĐơn vịLĩnh vực
Cấp tiền hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà ở cho đối tượng chính sách gặp khó khăn về nhà ở từ nguồn quỹ đền ơn đáp nghĩa của Ủy ban nhân dân xã Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn Bảo trợ xã hội
Thủ tục xin hưởng bảo trợ xã hội dành cho nhóm đối tượng quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn Bảo trợ xã hội
Xác nhận hồ sơ xin hưởng bảo trợ xã hội dành cho nhóm đối tượng quy định tại khoản 4 điều 4 Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn Bảo trợ xã hội
Thủ tục xin hưởng trợ giúp đột xuất cho những người, hộ gia đình khó khăn do hậu quả thiên tai hoặc những lý do bất khả kháng khác gây ra theo quy định tại Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội và Thông tư số 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 7 năm 2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hướng dẫn một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn Bảo trợ xã hội
Xác nhận hồ sơ xin hưởng mai táng phí cho đối tượng bảo trợ xã hội Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn Bảo trợ xã hội
Thủ tục xin hưởng bảo trợ xã hội dành cho nhóm đối tượng quy định tại khoản 1 điều 4 Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn Bảo trợ xã hội
Thủ tục xin hưởng bảo trợ xã hội dành cho nhóm đối tượng quy định tại khoản 2 điều 4 Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn Bảo trợ xã hội
Thủ tục xin hưởng bảo trợ xã hội dành cho nhóm đối tượng quy định tại khoản 5 Điều 4 Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn Bảo trợ xã hội
Thủ tục xin hưởng bảo trợ xã hội dành cho nhóm đối tượng quy định tại khoản 6 Điều 4 Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn Bảo trợ xã hội
Thủ tục xin hưởng bảo trợ xã hội dành cho nhóm đối tượng quy định tại khoản 7 Điều 4 Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn Bảo trợ xã hội
1
2 3 4 5 6 7 8 9
Trang tiếp theo Trang cuối
TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÁNH
Thủ tục/công việc:   
Lĩnh vực:
Đơn vị thực hiện:
 
CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
TT Thủ tục Lĩnh vực Cơ quan thực hiện