SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
0
0
0
0
0
0
Văn Bản chỉ đạo điều hành 
Nội dung tìm:
 
Ngày bắt đầu:
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc:
Ngày bắt đầu
 
Tìm theo:  
Loại văn bản:  
Tổng số văn bản: 325  
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1573/QĐ-UBND 29/06/2012 Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 148/QĐ-UBND ngày 31/01/2012 về việc phê duyệt Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2012
1484/QĐ-UBND 18/06/2012 Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu
1573/QĐ-UBND 29/06/2012 Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 148/QĐ-UBND ngày 31/01/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2012
1397/QĐ-UBND 20/06/2012 Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu
1419/QĐ-UBND 11/06/2012 Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu
1403/QĐ-UBND 11/06/2012 Về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu
1404/QĐ-UBND 11/06/2012 Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu
1405/QĐ-UBND 11/06/2012 Về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
06/2012/QĐ-UBND 17/05/2012 Ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh với các sở, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
05/2012/QĐ-UBND 11/05/2012 Ban hành Quy định phân công trách nhiệm quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
1
2 3 4 5 6 7 8 9
Trang tiếp theo Trang cuối