SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
4
6
0
1
3
9
Đơn vị trực thuộc Thứ Năm, 13/09/2018, 15:50

CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN SỞ TT&TT

 

TT
Họ tên
Chức vụ
Điện thoại
 
Email
 
(@baclieu.gov.vn)
I
VĂN PHÒNG SỞ
0291.3942.236
 
1
Trần Nhật Huy
Chánh Văn Phòng
 
nhathuy
2
Hồ Thanh Bằng
Phó Chánh VP
 
banght
3
Nguyễn Ngọc Bích
Kế toán
 
bichnn
4
Nguyễn Thị Kim Ngân
Chuyên viên
 
nganntk
5
Nguyễn Thị Kim Hoa
Văn thư
 
6
Ngô Thời Nhiệm
Chuyên viên
 
nhiemnt
7
Lê Diễm My
Chuyên viên
 
myld
8
Phan Vũ Phương
Tài xế
 
 
9
Nguyễn Hữu Minh
Bảo vệ
 
 
II
THANH TRA SỞ
0291.3942.300
 
10
Nguyễn Văn Đẳng
Chánh Thanh tra
 
11
Trần Duy Đăng
Chuyên viên
 
12
Nguyễn Quốc Tuấn
Cán sự
 
III
PHÒNG BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
0291.3942.405
 
13
Trương Minh Thanh
Q.Trưởng phòng
 
thanhtm
14
Lê Thị Thu Trang
Chuyên viên
 
thutrang
IV
PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
0291.3942.303
 
15
Phạm Văn Tiến
Trưởng phòng
0918.777.437 
16
Hồ Việt Cường
Phó Trưởng phòng
0949.707.972 
vietcuongdtc
17
Đặng Kim Ngân
Chuyên viên
0913.990.214 
18
Mã Kim Xuyến
Chuyên viên
0918.172.700 
V
PHÒNG THÔNG TIN, BÁO CHÍ, XUẤT BẢN
0291.3958.456
 
19
Huỳnh Thu Nhàn
Q.Trưởng phòng
 
nhanht
20
Lê Phương Quyên
Chuyên viên
 
 quyenlq
21
Phạm Minh Luân
Chuyên viên
 
luanpm
VI
PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH
02913.979.555
 
22
Dương Đ. Ngọc Yến
Trưởng phòng
 
yenddn
23
Nguyễn T. Đài Loan
Chuyên viên
 
loanntd
 
 

Số lượt người xem: 780 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày

 Lỗi

Lỗi Web Part: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe.