SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
4
6
0
2
0
1
GÓP Ý VĂN BẢN DỰ THẢO Thứ Sáu, 14/08/2020, 00:09
Dự thảo Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Bạc Liêu năm 2019  (30/10)
Các dự thảo văn bản:
Góp ý Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bạc Liêu (lần 2)  (29/10)
Các văn bản:
Góp ý dự thảo kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bạc Liêu  (25/09)
Tải dự thảo:
Góp ý Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Bạc Liêu năm 2018  (07/12)
Xin ý kiến đóng góp Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Bạc Liêu năm 2018
Dự thảo kế hoạch Hoạt động của Ban Chỉ đạo về Ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh Bạc Liêu năm 2018  (29/11)
Góp ý dự thảo kế hoạch Hoạt động của Ban Chỉ đạo về Ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh Bạc Liêu năm 2018
Dự thảo Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường hiệu quả công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet”  (22/11)
Thực hiện Công văn số 4363/UBND-KGVX ngày 15/11/2017 của UBND tỉnh Bạc Liêu về việc Tham mưu đề xuất hoạt động cụ thể Đề án "Tăng cường hiệu quả công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet"
Góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND ngày 24/11/2015 của UBND tỉnh  (06/09)
Xin ý kiến đóng góp dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu sửa đổi, bổ sung Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND ngày 24/11/2015 của UBND tỉnh Bạc Liêu.
Dự thảo Thông tư quy định giá cước dịch vụ bưu chính KT1 áp dụng đối với các dịch vụ ở địa phương và Thông tư quy định giá cước và chính sách miễn, giảm giá cước dịch vụ HCC  (16/08)
Lấy ý kiến Dự thảo Thông tư quy định giá cước dịch vụ bưu chính KT1 áp dụng đối với các dịch vụ ở địa phương và Thông tư quy định giá cước và chính sách miễn, giảm giá cước dịch vụ HCC
Dự thảo Kế hoạch triển khai ứng dụng chứng thư số do Ban cơ yếu chính phủ cung cấp  (17/07)
Góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai ứng dụng chứng thư số do Ban cơ yếu chính phủ cung cấp
Dự thảo Quyết định của Thủ tướng chính phủ ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện năm 2017  (05/04)
Góp ý

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày