SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
3
5
1
6
7
8
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Thứ Tư, 18/03/2015, 09:15

Hướng dẫn chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015

Ngày 05/01/2015, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bạc Liêu ban hành Hướng dẫn việc học tập chuyên đề năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”.

Mục đích của của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong năm 2015 là tiếp tục nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tiếp nối những chuyên đề đã học tập trong thời gian qua; cụ thể hóa nội dung phù hợp với tình hình và nhiệm vụ năm 2015; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội XIV của Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ XV, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Về hình thức học tập, cấp ủy các cấp quán triệt các nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, quán triệt và thực hiện trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về các nội dung của chuyên đề: Phẩm chất trung thực và trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.
Việc học tập theo chuyên đề thực hiện ở chi bộ do chi ủy chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện. Từng chi bộ, định kỳ hàng tháng, tổ chức sinh hoạt chuyên đề, thảo luân phương hướng phấn đấu, định kỳ đánh giá kết quả làm theo (6 tháng và hàng năm); có sơ kết, tổng kết việc thực hiện, báo cáo kết quả với cấp ủy cấp trên. Từng đảng viên xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Cấp ủy các cấp tiếp tục chỉ đạo, nhắc nhở, kiểm tra việc thực hiện 12 chủ đề theo tinh thần chỉ thị 07 và Kết luận số 33 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thực hiện những chuẩn mực theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về trách nhiệm tự giác đi đầu, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị.
Ngoài ra, cònhướng dẫn cho các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước; tổ chức cơ sở thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, cấp ủy kết hợp, lồng ghép, chọn những chủ đề sinh hoạt cho phù hợp./.
Nguyên Khang

Số lượt người xem: 4601 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày