SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
3
5
1
5
7
6
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Thứ Hai, 27/06/2016, 16:55

Công tác triển khai học tập chuyên đề năm 2015 “về trung thực trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh”

Thực hiện Hướng dẫn số 61-HD/BTGTU ngày 05/01/2015 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bạc Liêu về việc học tập chuyên đề năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh”, Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo Bộ phận giúp việc của Đảng ủy Sở tham mưu ban hành Kế hoạch về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015; đồng thời, chỉ đạo tổ chức triển khai quán triệt tại buổi sinh hoạt học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ngày 30/01/2015. Nội dung triển khai học tập là những vấn đề trọng tâm của chuyên đề năm 2015 về phẩm chất trung thực và trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh và Kế hoạch về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015.

Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Sở chỉ đạo Ban Chi ủy các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện việc học tập chuyên đề năm 2015. Việc học tập theo chuyên đề thực hiện ở Chi bộ do Ban Chi ủy chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện. Từng Chi bộ, định kỳ hàng tháng, tổ chức sinh hoạt chuyên đề, thảo luận phương hướng phấn đấu, định kỳ đánh giá kết quả làm theo, báo cáo kết quả với cấp ủy cấp trên. Từng đảng viên đề ra kế hoạch, các giải pháp học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Việc đưa học tập chuyên đề năm 2015 vào sinh hoạt Chi bộ hàng tháng từng bước đã vào nề nếp, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ. Sau khi được triển khai học tập, từng đảng viên trong Chi bộ đã đề ra các biện pháp học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chi Minh sao cho cụ thể, thiết thực; gắn việc học tập chuyên đề với việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Ban Chi ủy đánh giá kết quả học tập và làm theo thông qua sự chuyển biến về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ công tác được giao.

Mặt khác, Đảng ủy Sở chỉ đạo Chi đoàn phối hợp với Công đoàn của Sở tổ chức Hội thi Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nội dung Hội thi: Tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng, tình yêu quê hương, đất nước, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh và nội dung học tập chuyên đề năm 2015.

Qua việc triển khai học tập chuyên đề năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh”, phần lớn cán bộ, đảng viên và công chức, viên chức, người lao động của Sở Thông tin và Truyền thông luôn có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, năng nổ trong hoạt động, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, có ý thức phục vụ nhần dân; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của ngành Thông tin và Truyền thông trên các lĩnh vực công tác năm 2015.

Trên cơ sở kết quả đạt được năm 2015, Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông đã tặng Giấy khen cho tập thể Chi bộ 1 và 08 cá nhân thuộc Đảng bộ Sở đạt thành tích trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh./.

Thời Nhiệm (tổng hợp)  


Số lượt người xem: 957 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày