SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
3
5
1
6
8
9
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Thứ Sáu, 29/07/2016, 14:40

Triển khai nhiệm vụ học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Nhằm triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU, ngày 06/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội từ nay đến hết năm 2016 tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

Khẩn trương tổ chức triển khai quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 06-CT/TU, ngày 06/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên thuộc đảng bộ, chi bộ, địa phương, đơn vị mình.

Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nghị quyết của cấp ủy các cấp và nội dung sinh hoạt thường xuyên của chi bộ, cơ quan, đơn vị mình.

Tiếp tục duy trì và thường xuyên quan tâm tổ chức cho tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức sinh hoạt học tập nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc tổ chức sinh hoạt phải do người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trực tiếp chủ trì.

Tiếp tục rà soát bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị với phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện”. Lựa chọn những chủ đề làm theo trong 12 chủ đề nêu trong Chỉ thị số 07 và Kết luận số 33 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIV) và các chủ đề của địa phương, đơn vị phù hợp với điều kiện của cơ quan, đơn vị để triển khai cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên đăng ký làm theo.

Đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm theo trước của người đứng đầu và cán bộ chủ chốt của các cấp, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện theo phương châm: trên trước, dưới sau; trong trước, ngoài sau, học đi đôi với làm theo, chú trọng việc làm theo bằng những hành động và việc làm cụ thể.

Các cơ quan thông tin báo chí tăng cường tuyên truyền về Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 06-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tập trung tuyên truyền những điểm mới, các tấm gương của tập thể và cá nhân làm theo gương Bác.

Dịp 2/9 tổ chức lễ viếng và báo công với Bác; Đảng bộ huyện Vĩnh Lợi, Đông Hải và Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tăng cường tổ chức các hoạt động để cán bộ, đảng viên và nhân dân tưởng nhớ Bác và giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, trên tinh thần trang trọng, thành kính, thiết thực, tiết kiệm.

Từ nay đến cuối năm 2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn Đảng bộ huyện Vĩnh Lợi, Đảng bộ Công an tỉnh và Đảng bộ cơ sở Sở Tư pháp (trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh) làm điểm chỉ đạo thực hiện Chỉ thi số 05-CT/TW của Bộ Chính trị để rút kinh nghiệm trong toàn tỉnh./.

Thời Nhiệm (tổng hợp)


Số lượt người xem: 2743 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày