SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
3
5
1
7
6
5
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Thứ Sáu, 07/10/2016, 09:05

Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch tổ chức nghiên cứu, quán triệt các nhiệm vụ đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thực hiện Kế hoạch số 08-KH/ĐUK ngày 21/9/2016 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Bạc Liêu về “Tổ chức học tập, nghiên cứu quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 06-CT/TU, ngày 06/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, ngày 29/9/2016, Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch số 36-KH/ĐU về việc tổ chức học tập, nghiên cứu quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 06/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Kế hoạch này quy định cụ thể các nội dung cần học tập, nghiên cứu quán triệt gồm: Nội dung cốt lõi của Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 06/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chuyên đề: “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và vấn đề văn hóa trong Đảng” và Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 06/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Đảng bộ Sở.

Thời gian dự kiến tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt các nội dung về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Đảng bộ Sở là vào ngày 18/10/2016 với thành phần tham dự gồm Ban Chấp hành Đảng bộ Sở; Lãnh đạo Sở; Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở; Ban Chấp hành Chi đoàn; Ban Chi ủy các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở và tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động đang công tác tại Sở Thông tin và Truyền thông.
Kế hoạch này cũng quy định cụ thể trách nhiệm của Bộ phận giúp việc và các Chi ủy trực thuộc Đảng ủy Sở trong việc tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch./.
                                                                                              Ngọc Bích

Số lượt người xem: 891 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày