SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
3
5
1
6
9
0
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Thứ Hai, 20/03/2017, 08:45

Kế hoạch tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 33-KH/ĐU ngày 08/9/2016 của Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 06/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ngày 06/3/2017, Đảng uỷ Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017.

Việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017, được Đảng ủy Sở xác định tập trung vào một số nội dung trọng tâm, như sau:

Một là, tổ chức học tập chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”: Trong tháng 5/2017, triển khai quán triệt Kế hoạch số 14-KH/ĐUK ngày 08/02/2017 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Bạc Liêu về việc học tập chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhiệm kỳ 2016 - 2020; nhiệm vụ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các yêu cầu nêu trong Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Hai là, tổ chức sinh hoạt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Việc sinh hoạt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tổ chức tập trung 01 lần/tháng (trong ngày làm việc tuần đầu của tháng) tại Hội trường Sở, do Đảng ủy Sở chủ trì. Đảng ủy Sở phân công 01 chi bộ trực thuộc luân phiên chuẩn bị nội dung sinh hoạt, gồm: Kể chuyện và trình bày cảm nhận qua bài viết, mẩu chuyện kể về Bác; theo đó có ít nhất 02 cá nhân của các chi bộ còn lại phát biểu cảm nghĩ sau khi nghe chuyện kể và xem phim nói về cuộc đời, sự nghiệp hoạt động cách mạng của Bác.
Ba là, tổ chức sinh hoạt chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Mỗi chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề ít nhất 01 lần/quý; chủ đề sinh hoạt phải sát hợp với đặc điểm tình hình, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Nội dung sinh hoạt chuyên đề có thể lồng ghép vào kế hoạch công tác, nhiệm vụ công vụ...
Bốn là, xây dựng kế hoạch cá nhân học tập và làm theo những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Cấp ủy các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở chủ động phối hợp với lãnh đạo các đơn vị thuộc Sở hướng dẫn từng đảng viên, công chức, viên chức và người lao động dựa vào “Năm chuẩn mực đạo đức của công chức, viên chức ngành Thông tin và Truyền thông” và các nội dung cơ bản, chủ yếu của 02 chủ đề “Toàn tâm, toàn ý với công việc được giao” và “Rèn luyện tư cách đạo đức cách mạng” để tự xây dựng kế hoạch cá nhân tự giác làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; lựa chọn các chuẩn mực đạo đức cụ thể phù hợp để phấn đấu, rèn luyện. Cuối năm báo cáo kết quả thực hiện với chi bộ, đơn vị công tác; kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chí quan trọng để xem xét, đánh giá đảng viên, công chức, viên chức cuối năm 2017.
Việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên và công chức, viên chức, người lao động của Sở Thông tin và Truyền thông nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; để tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc trong thực thi nhiệm vụ công vụ cũng như đối với đời sống xã hội./.
Thời Nhiệm (tổng hợp)

Số lượt người xem: 1388 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày