SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
3
5
1
5
2
8
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Thứ Ba, 18/04/2017, 16:05

Sơ kết việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông

Nhằm đánh giá những kết quả đạt được và rút ra những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, trong việc tổ chức triển khai, thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Báo cáo sơ kết việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại Đảng bộ.

Việc triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 06/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian qua tại Đảng bộ Sở được thực hiện nghiêm túc và đạt hiệu quả cao, gắn liền với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng.

Năm 2016, Đảng bộ Sở đã tổ chức 12 lần sinh hoạt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với 510 lượt công chức, viên chức và người lao động tham tham gia học tập (trong đó có 352 lượt cán bộ đảng viên, đạt 95%). Qua các buổi sinh hoạt Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đã tác động đến mỗi cán bộ đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao, tự giác rèn luyện đạo đức cách mạng, tuân thủ pháp luật, ý thức tổ chức kỷ luật, phấn đấu tự sửa chữa khuyết điểm của mình, có thái độ cư xử với đồng chí, đồng nghiệp hòa nhã, đúng mực và thể hiện thái độ phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.
Bên cạnh những kết quả những kết quả đạt được trong quá trình tổ chức triển khai, thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, vẫn còn một số hạn chế, khó khăn như: Nội dung đăng ký Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh còn chung chung, chưa cụ thể; hình thức đổi mới chưa hấp dẫn, hiệu quả tác động tới nhận thức, tình cảm, tác động của cán bộ, đảng viên chưa cao; Điều kiện tổ chức sinh hoạt còn nhiều khó khăn, do chỗ nơi chật hẹp không đảm bảo tốt cho việc tổ chức và mở rộng quy mô, hình thức sinh hoạt…
Để giải quyết những khó khăn, hạn chế trên, Đảng ủy Sở đã đề ra những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới như: Tích cực tuyên truyền, giáo dục tinh thần tự giác trong việc rèn luyện và tu dưỡng đạo đức lối sống cho mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; Nâng cao hơn nữa vai trò lãnh đạo của cấp ủy; Kịp thời tiếp thu và triển khai có hiệu quả các chủ trương của cấp ủy cấp trên; Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, đánh giá rút kinh nghiệm việc thực hiện, phát hiện nêu gương điển hình tiên tiến, đề xuất khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình và rút ra những hạn chế, khó khăn để có biện pháp điều chỉnh kịp thời, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên và nhu cầu cần thiết của tập thể và mỗi cá nhân cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Đảng bộ./.
                                                                                           Ngọc Bích

Số lượt người xem: 714 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày