SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
3
5
1
5
3
2
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Thứ Hai, 16/10/2017, 08:05

Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện việc Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh tại các đơn vị được chọn làm điểm

Nhằm đưa việc học tập là làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và của từng cán bộ đảng viên và người lao động, ngày 03/10/2017, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh ban hành Kế hoạch số 20-KH/ĐUK triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 07/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh” tại các đơn vị được chọn làm điểm.

Để thực hiện tốt việc Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, Kế hoạch này yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị cần có sự vận dụng, cụ thể hóa, sát hợp với điều kiện cụ thể của từng cơ quan đơn vị, tránh việc tổ chức mang tính hình thức, đồng thời, việc “học tập” phải gắn liền với việc “làm theo”.

Kế hoạch hướng dẫn cụ thể các nội dung mà các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị cần triển khai thực hiện, cụ thể như: công tác tổ chức sinh hoạt định kỳ; Xây dựng kế hoạch hàng năm; Rà soát, xây dựng quy định đối với cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu; Khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; Công tác sơ kết, tổng kết việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.
Kế hoạch yêu cầu các cấp ủy cơ sở các đơn vị điểm căn cứ kế hoạch này để chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, điều kiện cụ thể của từng cơ quan, đơn vị và các cấp ủy cơ sở còn lại tham khảo kế hoạch này để triển khai thực hiện./.
                                                                                            Ngọc Bích
 

Số lượt người xem: 498 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày