SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
3
5
1
7
3
0
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Chủ Nhật, 07/01/2018, 16:00

Sở Thông tin và Truyền thông sinh hoạt học tập tư tưởng Hồ Chí Minh lồng ghép triển khai văn bản pháp luật

Ngày 05/01/2018, Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức buổi sinh hoạt định kỳ về học tập và làm theo đạo đức, tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh. Đây cũng là lần đầu tiên Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức lồng ghép sinh hoạt về học tập và làm theo đạo đức, tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh với triển khai văn bản pháp luật.

Quang cảnh buổi học tập

Chủ đề được lựa chọn trong buổi sinh hoạt học tập và làm theo đạo đức, tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh lần này là bài nói chuyện của Bác Hồ tại Đại hội Sinh viên Việt Nam lần thứ II (ngày 07/5/1958). Ở thời điểm lịch sử năm 1958, Bài nói chuyện của Bác Hồ giàu ý nghĩa trong việc cổ vũ học sinh, sinh viên nước ta thi đua học tốt, nêu cao truyền thống yêu nước, trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Đảng, kiên định với mục tiêu xã hội chủ nghĩa và ủng hộ công cuộc đổi mới của đất nước. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, bài nói chuyện của Bác vẫn vẹn nguyên giá trị và giàu ý nghĩa suy rộng ra với tất cả mọi người với một số nội dung như: học tập và lao động, chống chủ nghĩa cá nhân, lòng yêu nước, yêu nhân dân.

Tại buổi sinh hoạt, đại diện các chi bộ đã có những bài cảm nhận sâu sắc, ý nghĩa, phân tích cụ thể, xác đáng, sinh động, bám sát chủ đề được đưa ra. Qua đó, có liên hệ thực tế tại Sở Thông tin và Truyền thông, thời gian qua, mỗi cán bộ, đảng viên luôn học tập để thấm nhuần đạo đức cách mạng, không ngừng nâng cao chuyên môn, trình độ lý luận. Thực hiện tập trung dân chủ, nghiêm túc thực hành phê bình và tự phê bình. Qua đó, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân một cách có hiệu quả và đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị đặt ra.
Sau buổi sinh hoạt tư tưởng, Chi bộ 2 đã triển khai văn bản pháp luật, hưởng ứng tinh thần của Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh. Nội dung được lựa chọn triển khai đầu tiên mở đầu cho chuỗi sinh hoạt lồng ghép thời gian tới là Luật An toàn thông tin mạng.
Luật An toàn thông tin mạng có hiệu lực từ ngày 1/7/2017, với mục tiêu hoàn thiện cơ sở pháp lý về internet, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, an ninh kinh tế, an ninh chính trị và an toàn cho đời sống xã hội của đất nước và người dân. Thông qua buổi lồng ghép triển khai văn bản pháp luật về An toàn thông tin mạng, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nắm bắt cụ thể hơn về phạm vu điều chỉnh, các điều luật và áp dụng, đặc biệt là nội dung quản lí nhà nước về an toàn thông tin mạng và nội dung bảo vệ thông tin cá nhân trong môi trường mạng.
Việc lồng ghép buổi sinh hoạt học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và triển khai văn bản pháp luật có ý nghĩa làm phong phú hoạt động tập thể, nâng tầm hiệu quả công tác tuyên truyền trong việc trau dồi đạo đức cách mạng, phẩm chất chính trị đồng thời nâng cao nhận thức pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ công chức, viên chức, người lao động Sở Thông tin và Truyền thông./.
Phạm Minh

Số lượt người xem: 519 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày