SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
6
9
1
2
4
7
KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC Thứ Hai, 26/11/2018, 09:35

Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính tuần 42 và 43/2018

Từ ngày 22/10 – 02/11/2018, Sở Thông tin và Truyền thông đã tiếp nhận 04 hồ sơ và giải quyết đúng thời gian quy định 07 hồ sơ xin cấp phép của các tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh.
Cụ thể như sau:

STT
Tên cơ quan, tổ chức
Ngày nhận hồ sơ
Nội dung xin cấp giấy phép
Trả Kết quả
Ngày trả
hồ sơ
01
Trường Đại học Bạc Liêu
15/10/2018
Cấp giấy phép xuất bản bản tin: thông tin khoa học – Giáo dục
Giấy phép số 86/GP-STTTT ngày 24/10/2018 xuất bản bản tin
25/10/2018
02
Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật Bạc Liêu
17/10/2018
Tài liệu phòng trừ chuột
Giấy phép số 87/GP-STTTT ngày 24/10/2018 xuất bản tài liệu không kinh doanh
 
Biện pháp kỹ thuật phòng trừ rầy nâu bệnh vàng lùn, lùn sán lá hại lúa
Giấy phép số 88/GP-STTTT ngày 24/10/2018 xuất bản tài liệu không kinh doanh
03
Chi cục thủy sản tỉnh Bạc Liêu
22/10/2018
Tuyên truyền quan trắc, cảnh báo môi trường nuôi trồng thủy sản
Giấy phép số 89/GP-STTTT ngày 24/10/2018 xuất bản tài liệu không kinh doanh
 
04
Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu
23/10/2018
Chăm sóc trong sinh
Giấy phép số 90/GP-STTTT ngày 24/10/2018 xuất bản tài liệu không kinh doanh
24/10/2018
Chăm sóc trước sinh
Giấy phép số 91/GP-STTTT ngày 24/10/2018 xuất bản tài liệu không kinh doanh
Chăm sóc sau sinh
Giấy phép số 92/GP-STTTT ngày 24/10/2018 xuất bản tài liệu không kinh doanh

Kim Ngân (VP Sở)                                                                                                              


Số lượt người xem: 92 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày