SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
5
2
9
2
5
KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC Thứ Ba, 02/06/2020, 01:36
Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính tuần 48 và 49/2018  (18/12)
Từ ngày 03 – 14/12/2018, Sở Thông tin và Truyền thông đã tiếp nhận 07 hồ sơ và giải quyết đúng thời gian quy định 03 hồ sơ xin cấp phép của các tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh.
Cụ thể như sau:
Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính tuần 44, 45, 46 và 47/2018  (18/12)
Từ ngày 05 – 30/11/2018, Sở Thông tin và Truyền thông đã tiếp nhận 02 hồ sơ và giải quyết đúng thời gian quy định 02 hồ sơ xin cấp phép của các tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh.
Cụ thể như sau:
Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính tuần 42 và 43/2018  (26/11)
Từ ngày 22/10 – 02/11/2018, Sở Thông tin và Truyền thông đã tiếp nhận 04 hồ sơ và giải quyết đúng thời gian quy định 07 hồ sơ xin cấp phép của các tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh.
Cụ thể như sau:
Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính tuần 40 và 41/2018  (20/10)
Từ ngày 08 – 19/10/2018, Sở Thông tin và Truyền thông đã tiếp nhận 10 hồ sơ và giải quyết đúng thời gian quy định 22 hồ sơ xin cấp phép của các tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh.
Cụ thể như sau:
Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính tuần 38 và 39/2018  (16/10)
Từ ngày 24/9 – 05/10/2018, Sở Thông tin và Truyền thông đã tiếp nhận 17 hồ sơ và giải quyết đúng thời gian quy định 03 hồ sơ xin cấp phép của các tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh.
Cụ thể như sau:
Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính tuần 36 và 37/2018  (25/09)
Từ ngày 10 – 21/9/2018, Sở Thông tin và Truyền thông đã tiếp nhận 06 hồ sơ và giải quyết đúng thời gian quy định 07 hồ sơ xin cấp phép của các tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh.
Cụ thể như sau:
Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính tuần 34 và 35/2018  (21/09)
Từ ngày 27 – 07/9/2018, Sở Thông tin và Truyền thông đã tiếp nhận 07 hồ sơ và giải quyết đúng thời gian quy định 06 hồ sơ xin cấp phép của các tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh.
Cụ thể như sau:
Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính tuần 31, 32 và 33/2018  (21/09)
Từ ngày 06 – 24/8/2018, Sở Thông tin và Truyền thông đã tiếp nhận 04 hồ sơ và giải quyết đúng thời gian quy định 03 hồ sơ xin cấp phép của các tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh.
Cụ thể như sau:
Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính tuần 29 và 30/2018  (07/08)
Từ ngày 23/7 – 03/8/2018, Sở Thông tin và Truyền thông đã tiếp nhận 05 hồ sơ và giải quyết đúng thời gian quy định 08 hồ sơ xin cấp phép của các tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh.
Cụ thể như sau:
Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính tuần 27 và 28/2018  (25/07)
Từ ngày 09 – 20/7/2018, Sở Thông tin và Truyền thông đã tiếp nhận 04 hồ sơ và giải quyết đúng thời gian quy định 03 hồ sơ xin cấp phép của các tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh.
Cụ thể như sau:

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày