SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
0
0
0
0
0
0

Ban biên tập Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bạc Liêu

Ngày 24/8/2011, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2243/QĐ-UBND về việc thành lập Ban biên tập Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bạc Liêu gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Trần Quốc Nông, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông - Trưởng ban;

2. Bà Cao Xuân Thu Vân, Q.Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh – Phó Trưởng ban;

3. Ông Thái Kinh Luân, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông – Phó Trưởng ban;

4. Ông La Thanh Việt, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông – Phó Trưởng ban;

5. Bà Phan Thị Thu Oanh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Thành viên;

6. Ông Trương Tấn Mười, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại và Du lịch – Thành viên;

7. Ông Trần Văn Sỹ, Phó Giám đốc Sở Tài chính – Thành viên;

8. Ông Nguyễn Huy Thái, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Thành viên;

9. Ông Lâm Quyết Thắng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường – Thành viên;

10. Ông Lâm Thái Nghiệp, Trưởng Báo chí Xuất bản, Sở Thông tin và Truyền thông – Thành viên;

11. Ông Trần Trung Hậu, Quyền Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông – Thành viên.