SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
8
1
6
7
9
6

 

BAN BIÊN TẬP CỔNG TTĐT SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Ngày 01/12/2016, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 90/QĐ-STTTT về việc kiện toàn Ban biên tập Cổng TTĐT của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bạc Liêu gồm các ông, bà có tên sau:

Bà Trương Hồng Trang, Giám đốc Sở, Trưởng ban;

Ông Bùi Thanh Toàn, Phó Giám đốc Sở, Phó Trưởng ban;
Ông Trần Nhật Huy, Chánh Văn phòng Sở, Thành viên;
Bà Mã Kim Xuyến, Chuyên viên, Thành viên.