SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
0
0
0
0
0
0

 Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu khóa XIV (nhiệm kỳ 2010 – 2015)
(Xếp theo thứ tự A, B, C)

1. Dương Ngọc Ẩn

2. Phạm Hoàng Bê

3. Dương Văn Bền

4. Lê Hữu Buôl

5. Lê Minh Chiến

6. Trần Hồng Chiến

7. Trương Minh Chiến

8. Lê Dũng

9. Lê Thanh Dũng

10. Ngô Hữu Dũng

11. Trần Hùng Dũng

12. Võ Văn Dũng

13. Trần Hoàng Duyên

14. Lê Hiền

15. Võ Anh Hóa

16. Nguyễn Văn Hòa

17. Vũ Văn Họa

18. Hồ Khải Hoàng

19. Huỳnh Minh Hoàng

20. Nguyễn Duy Hoàng

21. Huỳnh Minh Hội

22. Lê Thanh Hùng

23. Hồ Quang Huy

24. Nguyễn Khuê

25. Phan Việt Lâm

26. Lương Ngọc Lân

27. Nguyễn Chi Lăng

28. Võ Minh Lương

29. Nguyễn Hồng Lý

30. Bùi Quốc Nam

31. Lê Thị Ái Nam

32. Phan Như Nguyện

33. Quảng Trọng Ninh

34. Trần Quốc Nông

35. Nguyễn Chính Quán

36. Huỳnh Thanh Quang

37. Trần Thanh Quang

38. Trần Thị Hoa Ry

39. Đoàn Ngọc Sai

40. Phan Tấn Tài

41. Nguyễn Bình Tân

42. Trần Minh Tạo

43. Đỗ Việt Thắng

44. Lâm Quyết Thắng

45. Trần Quốc Thắng

46. Nguyễn Chí Thiện

47. Dương Thành Trung

48. Đặng Tiến Út

49. Nguyễn Văn Út

50. Trần Văn Út

51. Võ Văn Út

52. Nguyễn Tấn Vạn

53. Lê Quốc Việt

54. Phan Hùng Việt