SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
0
0
0
0
0
0

Một số chính sách đối với cán bộ tỉnh Bạc Liêu

Trợ cấp khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức tốt nghiệp sau đại học

* Cán bộ, công chức, viên chức (Kể cả sĩ quan lực lượng vũ trang) trong diện quy hoạch được cơ quan có thẩm quyền cử đi đào tạo sau đại học. Sau khi tốt nghiệp và cam kết thực hiện nhiệm vụ công vụ tại tỉnh Bạc Liêu khi hoàn thành chương trình đào tạo trong thời gian ít nhất gấp 03 lần thời gian đào tạo được hưởng trợ cấp 01 lần sau khi tốt nghiệp, nếu không thực hiện đúng cam kết thì phải hoàn trả toàn bộ chi phí đào tạo và số tiền được   trợ cấp.

Mức trợ cấp như sau:

- Tốt nghiệp Tiến sĩ: 100.000.000đ;

- Tốt nghiệp Bác sĩ Chuyên khoa II: 80.000.000đ;

- Tốt nghiệp Thạc sĩ: 30.000.000đ;

- Tốt nghiệp Bác sĩ Chuyên khoa I: 20.000.000đ.

- Đối với cán bộ, công chức, viên chức là nữ và người dân tộc thiểu số, ngoài mức trợ cấp trên còn được hưởng thêm: 5.000.000đ.

* Cán bộ, công chức, viên chức (Kể cả sĩ quan lực lượng vũ trang) không thuộc diện quy hoạch, nhưng tự túc kinh phí đào tạo nâng cao trình độ và được cơ quan, đơn vị quyết định cử đi đào tạo sau đại học theo đúng chuyên ngành và phù hợp với công việc đang làm, có cam kết thời gian phục vụ ít nhất 05 năm tại tỉnh Bạc Liêu, sau khi tốt nghiệp được hưởng trợ cấp 01 lần, nếu không thực hiện đúng cam kết thì hoàn trả số tiền được trợ cấp. Mức trợ cấp như sau:

- Tốt nghiệp Tiến sĩ: 100.000.000đ;

- Tốt nghiệp Bác sĩ Chuyên khoa II: 80.000.000đ;

- Tốt nghiệp Thạc sĩ: 30.000.000đ;

- Tốt nghiệp Bác sĩ Chuyên khoa I: 20.000.000đ.

- Đối với cán bộ, công chức, viên chức là nữ và người dân tộc thiểu số, ngoài mức trợ cấp nêu trên còn được hưởng thêm: 3.000.000đ.

Chế độ trợ cấp đối với cán bộ tự nguyện về tỉnh công tác:

* Cán bộ, công chức, viên chức có trình độ sau đại học phù hợp với nhu cầu của tỉnh được Ủy ban nhân dân tỉnh quy định; tự nguyện và cam kết về phục vụ tại tỉnh Bạc Liêu trong thời gian ít nhất 05 năm đối với trình độ Thạc sĩ và Bác sĩ Chuyên khoa I; 07 năm đối với trình độ Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ và Bác sĩ Chuyên khoa II sẽ được hưởng trợ cấp 01 lần, nếu không thực hiện đúng cam kết thì hoàn trả số tiền được trợ cấp và các chính sách khác nếu có, với mức trợ cấp như sau:

- Giáo sư - Tiến sĩ: 500.000.000đ và được hỗ trợ nhà ở công vụ. Riêng những chuyên gia giỏi, tùy theo nhiệm vụ được phân công, mức trợ cấp có thể cao hơn nhưng không vượt quá 02 lần mức trợ cấp;

- Phó Giáo sư - Tiến sĩ: 400.000.000đ và được bố trí nhà ở công vụ;

- Tốt nghiệp Tiến sĩ: 300.000.000đ và được bố trí nhà ở công vụ;

- Bác sĩ Chuyên khoa II: 200.000.000đ và được bố trí nhà ở công vụ;

- Tốt nghiệp Thạc sĩ: 100.000.000đ;           

- Tốt nghiệp thợ bậc cao 7/7: 100.000.000đ;                      

- Bác sĩ Chuyên khoa I: 50.000.000đ.

        Ngoài những chế độ trợ cấp trên, còn được ưu tiên mua nhà ở, đất ở trả dài hạn theo quy định của tỉnh.

* Những sinh viên có trình độ sau đại học được đào tạo chính quy phù hợp với ngành nghề và nhu cầu của tỉnh tự nguyện và cam kết về phục vụ tại tỉnh Bạc Liêu trong thời gian ít nhất 05 năm đối với trình độ Thạc sĩ và Bác sĩ Chuyên khoa I; 07 năm đối với trình độ Tiến sĩ và Bác sĩ Chuyên khoa II sẽ được hưởng trợ cấp 01 lần, nếu không thực hiện đúng cam kết thì hoàn trả số tiền được trợ cấp và các chính sách khác nếu có, với mức trợ cấp như sau:

- Tốt nghiệp Tiến sĩ: 200.000.000đ và được bố trí nhà ở công vụ;

- Bác sĩ Chuyên khoa II: 150.000.000đ và được bố trí nhà ở công vụ;

- Tốt nghiệp Thạc sĩ: 50.000.000đ;

-  Tốt nghiệp Thợ bậc cao 7/7: 50.000.000đ;

- Bác sĩ Chuyên khoa I: 35.000.000đ.

Ngoài những mức trợ cấp trên, còn được ưu tiên trong tuyển dụng, được hưởng 100% mức lương khởi điểm; được ưu tiên mua nhà ở, đất ở trả dài hạn theo quy định của tỉnh.

* Cán bộ, công chức, viên chức có trình độ đại học hệ chính quy các ngành y, dược, trồng trọt, giao thông vận tải, xây dựng, thủy lợi và một số ngành nghề khác theo nhu cầu của tỉnh được Ủy ban nhân dân tỉnh quy định; tự nguyện cam kết về phục vụ tại tỉnh Bạc Liêu thời gian ít nhất 05 năm sẽ được hưởng trợ cấp 01 lần 20.000.000đ và được ưu tiên mua nhà ở, đất ở trả dài hạn theo quy định của tỉnh, nếu không thực hiện đúng cam kết thì hoàn trả số tiền được trợ cấp và các chính sách khác nếu có.

* Những sinh viên tốt nghiệp đại học hệ chính quy từ khá trở lên ở các ngành y, dược, trồng trọt, thủy lợi và một số ngành nghề khác theo nhu cầu của tỉnh được Ủy ban nhân dân tỉnh quy định; tự nguyện và cam kết về phục vụ tại tỉnh Bạc Liêu ít nhất 05 năm sẽ được hưởng trợ cấp 01 lần 15.000.000đ và được ưu tiên trong tuyển dụng, được hưởng 100% mức lương khởi điểm, được ưu tiên mua nhà ở, đất ở trả dài hạn theo quy định của tỉnh, nếu không thực hiện đúng cam kết thì hoàn trả số tiền được trợ cấp và các chính sách khác nếu có.

* Sinh viên đang học đại học hệ chính quy ở các ngành y, dược, trồng trọt, thủy lợi và một số ngành nghề khác theo nhu cầu của tỉnh được Ủy ban nhân dân tỉnh quy định, trước khi tốt nghiệp ra trường cam kết hai điều kiện sau: Tốt nghiệp đạt loại khá trở lên và cam kết về tỉnh Bạc Liêu công tác ít nhất là 07 năm, sẽ được hỗ trợ học phí theo quy định của cơ sở đào tạo, nếu không thực hiện đúng một trong hai điều kiện cam kết thì hoàn trả số tiền được trợ cấp, cụ thể như sau:

- Những sinh viên có hộ khẩu tại tỉnh Bạc Liêu, có học lực bậc phổ thông đạt loại khá, giỏi, có hạnh kiểm tốt được hỗ trợ 100% học phí từ năm đầu cho đến khi tốt nghiệp;

- Những sinh viên có hộ khẩu tại tỉnh Bạc Liêu, có học lực bậc phổ thông đạt loại trung bình, có hạnh kiểm tốt. Từ cuối năm, học lực đạt được loại khá trở lên thì được hỗ trợ 100% học phí từ năm học kế tiếp cho đến khi tốt nghiệp;

- Những sinh viên có hộ khẩu ngoài tỉnh Bạc Liêu, từ năm thứ hai nếu học đạt loại khá trở lên được hỗ trợ 100% học phí từ năm học thứ ba cho đến khi tốt nghiệp.

Ngoài chế độ được hưởng trợ cấp theo những quy định trên, còn được ưu tiên trong tuyển dụng, phân công phù hợp với ngành nghề đào tạo và được hưởng 100% mức lương khởi điểm.