SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
4
6
0
2
2
5

Danh sách các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Thực hiện khoản 4, điều 9 Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 12 /3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động đối với các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, điểm truy nhập Internet công cộng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Sở TT&TT cung cấp danh sách các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh như sau:

Danh sách các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng được cấp giấy chứng nhận

Danh sách các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng diện tích phòng máy chưa đúng quy định

Danh sách các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng gần trường học