SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
0
0
0
0
0
0

Danh sách Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIV (nhiệm kỳ 2010 – 2015)

 

 

Võ Văn Dũng

Bí thư Tỉnh ủy

 

Nguyễn Văn Út

Phó Bí thư Tỉnh ủy

 

Trương Minh Chiến

Phó Bí thư Tỉnh ủy

 

Phạm Hoàng Bê

Phó Bí thư Tỉnh ủy

 

 

Lê Thanh Dũng

Ủy viên Ban Thường vụ

Tỉnh ủy

 

Hồ Khải Hoàng

Ủy viên Ban Thường vụ

Tỉnh ủy

 

Đỗ Việt Thắng

Ủy viên Ban Thường vụ

Tỉnh ủy

 

 

Dương Thành Trung

Ủy viên Ban Thường vụ

Tỉnh ủy

 

Phan Việt Lâm

Ủy viên Ban Thường vụ

Tỉnh ủy

 

Nguyễn Khuê

Ủy viên Ban Thường vụ

Tỉnh ủy

 

Đoàn Ngọc Sai

Ủy viên Ban Thường vụ

Tỉnh ủy

 

 

Quảng Trọng Ninh

Ủy viên Ban Thường vụ

Tỉnh ủy

 

Nguyễn Hồng Lý

Ủy viên Ban Thường vụ

Tỉnh ủy

 

Lương Ngọc Lân

Ủy viên Ban Thường vụ

Tỉnh ủy

 

Lê Thanh Hùng

Ủy viên Ban Thường vụ

Tỉnh ủy