SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
4
6
0
1
3
4

 

DANH SÁCH
Người phát ngôn của các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố năm 2017
 

STT
Họ và tên
Chức vụ/cơ quan
Số điện thoại
Email
01
Nguyễn Tấn Khương
Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu
0916.337.447
khuongnt@baclieu.gov.vn
02
Bùi Thanh Toàn
Phó Giám đốc Sở TT&TT
0913.892.299
toanbt@baclieu.gov.vn
03
Phạm Quốc Nam
Giám đốc Sở TN&MT
0913.990.987
04
Nguyễn Minh Tùng
Phó Giám đốc Sở Y tế
0913.892.260
tungnm@baclieu.gov.vn
05
Nguyễn Văn Lập
Phó Chánh Văn phòng - Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội
0913.648.336
06
Trương Thanh Nhã
Chánh Văn phòng HĐND tỉnh
 
 
07
Trần Văn Sỹ
Phó Giám đốc Sở Tài chính
0913.826.481
svtv@baclieu.20v.vn
08
Huỳnh Minh Hoàng
Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
0913.990.961
minhhoangblu@vahoo.com.vn
09
Trịnh Hoài Thanh
Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT
0913.861.227
 
10
Ngô Công Hầu
Phó Giám đốc Sở Nội vụ
0913.648.447
11
Dương Ngọc Ẩn
Giám đốc Sở Xây dựng
0913.892.305
 
12
Trương Tấn Mười
Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị nhân dân các nước
0918.036.410
truongtanmuoi@gmail.com
13
Phan Duy Tuyên
Chủ tịch Liên hiệp các hội KH&KT
0913.892.104
pdtuyen51@gmail.com
14
Lâm Thị Mỹ Kiều
Phó Trưởng Ban Dân tộc
0918.328.943
 
15
Lê Danh Đấu
Phó Giám đốc Bảo hiểm XH
0913.892.663
 
16
Đinh Xuân Phượng
Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ
0913.892.714
phuongnvbl@gmail.com
17
Trần Danh Tuyên
Phó Giám đốc Sở Công Thương
0913.616.232
tuyentd58@yahoo.com. vn
18
Phạm Thành Hiến
Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư
0918.693.009
hienpt@baclieu.gov.vn
19
Thái Quốc Lưu
Phó Giám đốc Sở VH, TT và Du lịch
0913.125.379
tutt@baclieu.eov.vn
20
Bùi Hồng Kỳ
Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải
0913.892.168
kybh@baclieu.gov.vn
21
Đỗ Thị Phượng
Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bạc Liêu
0918.453.189
dtphuongbli@gso.gov.vn
22
Trần Văn Hùng
Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án tỉnh
0913.109.791
vanhung@baclieu.gov.vn
23
Nguyễn Thanh Cảnh
Phó Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp
0913.631.252
canhnt@baclieu.gov.vn
24
Huỳnh Công Quân
Phó Chủ tịch UBND thị xã Giá Rai
0913.694.788
 
25
Lý Hoàng Minh
Chủ tịch Liên minh HTX
0918.046.674
hoangminh@baclieu.gov.vn
26
Quách Đại Hiếu
Phó GĐ Sở Tư pháp
0913.990.846
hieuqd@baclieu.gov.vn
27
Trần Hồng Chiến
Giám đốc Sở LĐ-TB&XH
0913.747.361
chienth@baclieu.gov.vn
28
Dương Hồng Tân
Phó Giám đốc Sở GD&ĐT
0983.880.615
dhtan@sobaclieu.edu.vn
29
Lê Văn Tần
Phó Chủ tịch UBND huyện Phước Long
0913.174.045
 
30
Tăng Quốc Hùng
Cục trưởng Cục Thi hành án Dân sự
0918.039.819
hungtq.blu@moj.gov.vn
31
Huỳnh Minh ứng
Phó Chánh TT Thanh tra tỉnh
0913.190.827
ttt@baclieu.gov.vn
32
Nguyễn Việt Hùng
Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
0982.251.551
 
33
Châu Quốc Kháng
Phó Giám đốc Đài PTTH tỉnh Bạc Liêu
0949.067.767
 
34
Đại tá Lê Tấn Tới
Giám đốc Công an tỉnh
0913.892.747
 
35
Lê Phạm Kháng
Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy bộ đội BP tỉnh
0983.250.892
khangBP63@gmail.com
36
Võ Văn Lực
Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Châu Văn Đặng
0918.773.770
37
Nguyễn Minh Tâm
Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội
0914.632.567
38
Nguyễn Tuấn Kiệt
Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh
0918.441.772
39
Đàm Hòa Khánh
Giám đốc Kho bạc Nhà nước
0913.892.032
40
Phạm Thanh Bình
Giám đốc Ngân hàng Nhà nước
0913.892.053
41
Dương Chí Bình
Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu
0918.773.777
binhdtxdcb@gmail.com
42
Nguyễn Thùy Trang
Phó Chủ tịch UBND phường 1
0936.977.007
nguyenthuytrang.ubnd@gmail.com
43
Mai Hải Dương
Chủ tịch UBND phường 2
0908.835.428
maiduongblu@gmail.com
44
Triệu Minh Tứ
Phó Chủ tịch UBND phường 3
0988.008.157
trieuminhtu1@gmail.com
45
Ngô Thị Bích Diễm
Phó Chủ tịch UBND phường 5
0945.807.989
ngothibichdiemp5@gmail.com
46
Nguyễn Thành Trung
Phó Chủ tịch UBND phường 7
0913.197.990
trungtran838183@gmail.com
47
Nguyễn Chí Nhân
Phó Chủ tịch UBND phường 8
0939.711.114
48
Lưu Thiện Thanh
Phó Chủ tịch UBND phường Nhà Mát
0127.998.33.88
ubndphuongnhamat@email.com
49
Dương Thị An Til
Chủ tịch UBND xã Hiệp Thành
0932.802.124
duongantil1981@gmail.com
50
Trần Mỹ Thuận
Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Trạch
01682.827.110
mythuanbl(o)£mail.com
51
Lê Trường Hận
Chủ tịch UBND xã Vĩnh Trạch Đông
0913.525.330
vpubvtd@gmail.com
52
Từ Minh Phúc
Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lợi
0913.892.919
niemnm@baclieu.gov.vn
53
Đinh Hoàng Chiến
Chủ tịch UBND thị trấn Châu Hưng
0918.195.847
chauhung13@gmail.com
54
Tô Thanh Tân
Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hưng
0912.414.317
thanhtancm@gmail.com
55
Nhan Anh Dũng
Chủ tịch UBND xã Long Thạnh
0918.251.914
56
Lâm Anh Tuấn
Chủ tịch UBND xã Hưng Hội
0919.212.679
lamanhtuanbl@gmail.com
57
Đặng Hoàng Khải
Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hung A
0988.393.643
ubndvinhhunga@yahoo.com.vn
58
Nguyễn Thanh Nhường
Chủ tịch UBND xã Hưng Thành
0918.558.083
nguyenthanhnhuonght@gmail.com
59
Hồ Thanh Nghĩ
Chủ tịch UBND xã Châu Hưng A
0917.818.264
xachauhunga@gmail.com
60
Mai Thanh Tùng
Chủ tịch UBND xã Châu Thới
0917.730.931
maitung63ct@gmail.com
61
Nguyễn Xuân Thủy
Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Hải
0913.763.084
vpubdonghai@gmai.com
62
Quách Thanh Thống
Chủ tịch UBND xã Long Điền
0916.345.303
ctubndlongdien@gmail.com
63
Lê Văn Sáu
Chủ tịch UBND xã Long Điền Đông
0916.799.202
vpublongdiendong@gmail.com
64
Lê Minh Hận
Chủ tịch UBND xã Long Điền Đông A
0913.594.234
ubndlongdiendonga@gmail.com
65
Trần Quốc Sự
Chủ tịch UBND xã Long Điền Tây
0916.212.433
 
66
Trần Văn Phú
Chủ tịch UBND xã Điền Hải
01272.345.111
tranphu0709@gmail.com
67
Nguyễn Việt Khái
Chủ tịch UBND thị trấn Gành Hào
0933.430.333
ubndttganhhao@maiLcom
68
Phạm Minh Trung
Chủ tịch UBND xã An Phúc
0918.141.569
vpubndanphuc@gmail.com
69
Võ Văn Ngoan
Chủ tịch UBND xã An Trạch
0918.161.225
70
Nguyễn Văn Tính
Chủ tịch UBND xã An Trạch A
0918.112.313
vpantracha@gmai.com
71
Võ Chí Dũng
Phó Chủ tịch UBND xã Định Thành
0919.454.960
baucudinhthanh@gmail.com
72
Nguyễn Tấn Đức
Chủ tịch UBND xã Định Thành A
0918.786.093
vanphongdtagmai.com
73
Dương Văn Thới
Chủ tịch UBND huyện Hòa Bỉnh
0913.131.852
duongvanthoi1962@gmail.com
74
Lâm Văn An
Phó Chủ tịch UBND thị trấn Hòa Bình
0939.442.282
lambachkim@gmail.com
75
Huỳnh Quốc Phong
Chủ tịch UBND xã Vĩnh Bình
0918.182.852
0913.707.852
huynhphongbaclieu@gmail.com
76
Hứa Văn Quang
Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thịnh
0908.371.166
Ubnd_vinhthinh@yahoo.com.vn
77
Trần Nghiệp Đoàn
Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Mỹ A
0949.383.179
78
Nguyễn Tuấn Kiệt
Chủ tịch UBND xã Vĩnh Mỹ B
0914.526.719
nguyentuankietvinhmvb@gmail.com
79
Dương Việt Khởi
Phó Chủ tịch UBND xã Minh Diệu
0913.875.950
vanphongminhdieu@gmail.com
80
Trần Văn Lịnh
Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hậu
0947.026.499
baucuvinhhau@gmail.com
81
Nguyễn Thị Hằng
Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hậu A
0939.585.944
01233.574.777
nguyenthihangvha@gmail.com
82
Lê Văn Tần
Phó Chủ tịch UBND huyện Phước Long
0913.174.045
 
83
Nguyễn Hoàng Tuấn
Chủ tịch UBND thị trấn Phước Long
0919.989.081
 
84
Dương Quốc Trung
Chủ tịch UBND xã Phước Long
0914.521.677
 
85
Nguyễn Thanh Em
Chủ tịch UBND xã Phong Thạnh Tây A
0918.777.221
 
86
Trần Văn Thắng
Chủ tịch UBND xã Phong Thạnh Tây B
0917.464.656
 
87
Đặng Văn Sang
Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Phú Tây
0901.000.502
 
88
Trần Văn Triều
Chủ tịch UBND xã Vĩnh Phú Đông
0945.028.580
 
89
Lương Thu Thủy
Phó Chủ tịch
UBND xã Hưng Phú
0943.871.171
 
90
Nguyễn Hoàng Hậu
Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thanh
0985.870.982
 
91
Huỳnh Công Quân
Phó Chủ tịch UBND thị xã Giá Rai
0913.694.788
 
92
Lý Minh Phước
Chủ tịch UBND phường 1
0918.301.905
 
93
Trần Bích Thủy
Phó Chủ tịch UBND phường Hộ Phòng
0945.954.405
 
94
Lưu Chí Vũ
Phó Chủ tịch UBND phường Láng Tròn
0913.575.705
 
95
Dương Ngọc Diễm
Phó Chủ tịch UBND xã Tân Phong
0945.131.363
 
96
Huỳnh Văn Cọl
Phó Chủ tịch UBND xã Tân Thạnh
0918.504.354
 
97
Minh Tân
Phó Chủ tịch UBND xã Phong Thạnh Đông
0919.262.777
 
98
Nguyễn Chí Công
Chủ tịch UBND xã Phong Tân
0918.752.181
 
99
Nguyễn Văn Đạt
Phó Chủ tịch UBND xã Phong Thạnh
0917.742.445
 
100
Lâm Ngọc Giàu
Chủ tịch UBND xã Phong Thạnh A
0942.260.113
 
101
Võ Hoàng Phương
Phó Chủ tịch UBND xã Phong Thạnh Tây
0913.888.276