SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
4
6
0
1
5
3
LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH BẠC LIÊU
Sở Bưu chính - Viễn thông tỉnh Bạc Liêu được thành lập từ năm 2006 và đến ngày 28/3/2008, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND thành lập SởThông tin và Truyền thông tỉnh Bạc Liêu trên cơ sở Sở Bưu chính - Viễn thông và tiếp nhận bộ phận làm công tác báo chí, xuất bản từ Sở Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Tin học từ Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
Với Quyết định này, Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về: Báo chí; xuất bản; bưu chính và chuyển phát; viễn thông và Internet; truyền dẫn phát sóng; tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, điện tử; phát thanh và truyền hình; cơ sở hạ tầng thông tin truyền thông; quảng cáo trên các phương tiện báo chí, mạng thông tin máy tính và xuất bản phẩm.
Hiện nay, Sở Thông tin và Truyền thông có 39 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Sở có 07 đơn vị trực thuộc: Văn phòng Sở, Thanh tra Sở, Phòng Kế hoạch Tài chính, Phòng Bưu chính Viễn thông, Phòng Công nghệ thông tin, Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản và Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông.