SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
4
6
0
1
2
4
TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÁNH
Thủ tục/công việc:   
Lĩnh vực:
Đơn vị thực hiện:
 
CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
TT Thủ tục Lĩnh vực Cơ quan thực hiện
1 Cấp Giấy phép xuất bản bản tin Báo chí Sở Thông tin và Truyền thông Bạc Liêu
2 Cấp văn bản xác nhận văn bản thông báo hoạt động bưu chính Bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông Bạc Liêu
3 Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông Bạc Liêu
4 Sửa đổi, bổ sung Giấy phép bưu chính Bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông Bạc Liêu
5 Cấp giấy phép bưu chính Bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông Bạc Liêu
6 Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn Bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông Bạc Liêu
7 Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông Bạc Liêu
8 Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông Bạc Liêu
9 Cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông Bạc Liêu
10 Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông Bạc Liêu
11 Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông Bạc Liêu
12 Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông Bạc Liêu
13 Cho phép họp báo (nước ngoài) Báo chí Sở Thông tin và Truyền thông Bạc Liêu
14 Thông báo thay đổi trụ sở chính nhưng vẫn trong cùng một tỉnh, thành phố, văn phòng giao dịch, địa chỉ cho thuê máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông Bạc Liêu
15 Thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng đã được phê duyệt Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông Bạc Liêu
16 Thông báo thay đổi thay đổi tên miền khi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên trang thông tin điện tử (trên Internet), kênh phân phối trò chơi (trên mạng viễn thông di động); thể loại trò chơi (G2, G3, G4); thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông Bạc Liêu
17 Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông Bạc Liêu
18 Cấp giấy phép hoạt động in Xuất bản, In và Phát hành Sở Thông tin và Truyền thông Bạc Liêu
19 Cấp lại giấy phép hoạt động in Xuất bản, In và Phát hành Sở Thông tin và Truyền thông Bạc Liêu
20 Đăng ký hoạt động cơ sở in Xuất bản, In và Phát hành Sở Thông tin và Truyền thông Bạc Liêu
Trang đầu tiênTrang trước123Trang tiếp theoTrang cuối45 thủ tục