SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
4
6
0
2
3
8
Văn Bản Pháp Luật 
Nội dung tìm:
  
Tìm theo:
 
 
Tổng số : 268
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
08/2018/TT-BTTTT25/05/2018Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ cho thiết bị đa phương tiện- Yêu cầu phát xạ"
03/VBHN-BTTTT17/05/2018 Văn bản hợp nhất Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bả
07/2018/TT-BTTTT15/05/2018Hướng dẫn thực hiện đặt hàng xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nước
02/VBHN-BTTTT10/05/2018Nghị định Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng
06/2018/TT-BTTTT09/05/2018Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm gốc thông tin di động W-CDMA FDD"
05/2018/TT-BTTTT09/05/2018Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị lặp thông tin di động W-CDMA FDD"
04/2018/TT-BTTTT08/05/2018Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
61/2018/NĐ-CP23/04/2018Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
03/2018/TT-BTTTT20/04/2018Ban hành định mức kinh tế- kỹ thuật về sản xuất chương trình truyền hình
02/2018/TT-BTTTT13/04/2018Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động E-UTRA - Phần truy nhập vô tuyến”
01/VBHN-BTTTT30/03/2018Văn bản hợp nhất Nghị định quy định về hoạt động in
01/2018/TT-BTTTT29/03/2018Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về đo kiểm trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình
27/2018/NĐ-CP01/03/2018Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng
25/2018/NĐ-CP28/02/2018Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in
13/2018/NĐ-CP23/01/2018Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin
46/2017/TT-BTTTT29/12/2017 Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông
45/2017/TT-BTTTT 29/12/2017Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin
47/2017/TT-BTTTT29/12/2017Quy định hạn mức khuyến mại đối với dịch vụ thông tin di động mặt đất
48/2017/TT-BTTTT29/12/2017Quy định giá cước kết nối đối với cuộc gọi thoại từ mạng viễn thông cố định mặt đất nội hạt vào mạng thông tin di động mặt đất toàn quốc với giá cước kết nối với cuộc gọi thoại giữa hai mạng thông tin di động mặt đất toàn quốc
38/2017/TT-BTTTT13/12/2017Hướng dẫn các cơ quan báo chí xây dựng chương trình, nội dung phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân
Trang đầu tiênTrang trước123Trang tiếp theoTrang cuối