SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
4
6
0
1
7
2
Văn bản tỉnh 
Nội dung tìm:
 
Ngày bắt đầu:
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc:
Ngày bắt đầu
 
Tìm theo:  
Lĩnh vực:  
Loại văn bản:  
Tổng số: 58  
Số ký hiệuNgày ban hànhNgười kýTrích yếuCơ quan ban hànhLĩnh vựcLoại văn bảnNgày có hiệu lựcHiệu lực
203/QĐ-UBND 28/09/2018 Bà Lâm Thị Sang phê duyệt kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Bạc Liêu - Phiên bản 1.0 UBND tỉnh Bạc Liêu CNTT, điện tử Quyết định 28/09/2018 Văn bản đang còn hiệu lực
1148/QĐ-UBND 25/06/2018 Phó Chủ tịch Vương Phương Nam Quyết định v/v Công nhận Biểu trưng tỉnh Bạc Liêu UBND tỉnh Bạc Liêu Lĩnh vực khác Quyết định 25/06/2018 Văn bản đang còn hiệu lực
356/QĐ-UBND 13/03/2018 Ông Phan Như Nguyện - PCT Quyết định v/v Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án nâng cấp hệ thống mạng LAN, thay mới hệ thống máy tính của các cơ quan quản lý nhà nước trong tỉnh; xây dựng dịch vụ công trực tuyến cấp tỉnh và cấp huyện từ cấp 3 trở lên UBND tỉnh Bạc Liêu CNTT, điện tử Quyết định 13/03/2018 Văn bản đang còn hiệu lực
10/2018/QĐ-UBND 12/03/2018 Chủ tịch UBND Dương Thành Trung Ban hành Quy định quản lý hoạt động đối với các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi công cộng, điểm truy câp Internet công cộng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu UBND tỉnh Bạc Liêu Viễn thông, CNTT, điện tử Quyết định 23/03/2018 Văn bản đang còn hiệu lực
16/KH-UBND 27/02/2018 Ông Phan Như Nguyện Ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2018 UBND tỉnh Bạc Liêu CNTT, điện tử Kế hoạch 27/02/2018 Văn bản đang còn hiệu lực
04/2018/QĐ-UBND 08/02/2018 Dương Thành Trung - Chủ tịch tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 19/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu UBND tỉnh Bạc Liêu Lĩnh vực khác Quyết định 08/02/2018 Văn bản đang còn hiệu lực
01/KH-BCĐ 29/01/2018 Ông Phan Như Nguyện - PCT Hoạt động của Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh Bạc Liêu năm 2018 UBND tỉnh Bạc Liêu CNTT, điện tử Kế hoạch 29/01/2018 Văn bản đang còn hiệu lực
61/QĐ-UBND 17/01/2018 Ông Phan Như Nguyện - PCT Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Công nghệ thông tin bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bạc Liêu UBND tỉnh Bạc Liêu CNTT, điện tử Quyết định 17/01/2018 Văn bản đang còn hiệu lực
02/QĐ-BCĐƯDCNTT 08/01/2018 Ông Phan Như Nguyện - PCT Thành lập Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Bạc Liêu UBND tỉnh Bạc Liêu CNTT, điện tử Quyết định 08/01/2018 Văn bản đang còn hiệu lực
01/QĐ-BCĐƯDCNTT 08/01/2018 Ông Phan Như Nguyện - PCT Bổ sung nội dung Điều 2 của Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo về ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh Bạc Liêu ban hành kèm theo Quyết định số 02/QĐ-BCĐƯDCNTT ngày 23/3/2016 Ban chỉ đạo về ứng dụng CNTT tỉnh Bạc Liêu CNTT, điện tử Quyết định 08/01/2018 Văn bản đang còn hiệu lực
1962/QĐ-UBND 31/10/2017 Ông Lê Minh Chiến - PCT Quyết định v/v phê duyệt báo các nghiên cứu khả thi Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh và Bộ phận một cửa 54 xã, phường, thị trấn trong tỉnh UBND tỉnh Bạc Liêu CNTT, điện tử Quyết định 31/10/2017 Văn bản đang còn hiệu lực
01/KHPH-UBND-VNPT 29/09/2017 Ông Phan Như Nguyện, PCT - Ông Huỳnh Quang Liêm Triển khai Bản Thỏa thuận hợp tác về Viễn thông - Công nghệ thông tin giữa Uỷ ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam giai đoạn 2017 - 2020 UBND tỉnh Bạc Liêu Viễn thông, CNTT, điện tử Kế hoạch phối hợp 29/09/2017 Văn bản đang còn hiệu lực
83/KH-UBND 21/09/2017 Ông Phan Như Nguyện - Phó Chủ tịch tỉnh Thực hiện Kết luận số 14-KL/TU ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV về đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng, đặt biệt là hạ tầng giao thông và điện ở nông thôn giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo UBND tỉnh Bạc Liêu Lĩnh vực khác Kế hoạch Văn bản đang còn hiệu lực
16/2017/QĐ-UBND 14/09/2017 Ông Dương Thành Trung - Chủ tịch tỉnh Quy định tiêu chuẩn, đối tượng và điều kiện được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu UBND tỉnh Bạc Liêu Lĩnh vực khác Quyết định Văn bản đang còn hiệu lực
73/KH-UBND 12/09/2017 Ông Vương Phương Nam - Phó Chủ tịch tỉnh Kế hoạch thực hiện công ước của Liên hiệp quốc về Quyền của người khuyết tật năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu UBND tỉnh Bạc Liêu Lĩnh vực khác Kế hoạch Văn bản đang còn hiệu lực
70/KH-UBND 08/09/2017 Ông Lê Minh Chiến - Phó Chủ tịch tỉnh Sơ kết Nghị định 80/2011/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ giai đoạn 2011-2017 UBND tỉnh Bạc Liêu Lĩnh vực khác Kế hoạch Văn bản đang còn hiệu lực
3125/UBND-KGVX 23/08/2017 Vương Phương Nam V/v Tổ chức hoạt động Kỷ niệm 72 năm ngày cách mạng Tháng tám - Quốc Khánh 02/9 và 72 năm ngày truyền thống cách mạng tỉnh Bạc Liêu (23/8/1945 - 23/8/2017) UBND tỉnh Bạc Liêu Lĩnh vực khác Công văn 23/08/2017 Văn bản đang còn hiệu lực
1497/QĐ-UBND 21/08/2017 Ông Phan Như Nguyện - Phó Chủ tịch tỉnh Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024 trên địa bàn tỉnh UBND tỉnh Bạc Liêu Lĩnh vực khác Quyết định Văn bản đang còn hiệu lực
63/KH-UBND 16/08/2017 Ông Phan Như Nguyện - Phó Chủ tịch tỉnh Kế hoạch triển khai, thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu UBND tỉnh Bạc Liêu Lĩnh vực khác Kế hoạch Văn bản đang còn hiệu lực
98/KH-MTTQ-BTT 15/08/2017 Bùi Tấn Bảy Kế hoạch phối hợp phát động tham gia giải báo chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc" lần thứ XIII, năm 2017-2018 Lĩnh vực khác Kế hoạch 15/08/2017 Văn bản đang còn hiệu lực
1
2 3
Trang tiếp theo Trang cuối