SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
0
0
0
0
0
0
Lịch cắt điện Thứ Năm, 29/10/2020, 00:29
Thông báo lịch ngừng, giảm, gián đoạn cung cấp điện từ ngày 30/7/2012 đến ngày 05/8/2012  (24/07)
Do yêu cầu công tác bảo trì sửa chữa lưới điện Công ty Điện lực Bạc Liêu thông báo lịch ngừng, giảm cung cấp điện đến quí cơ quan, khách hàng như sau:
Thông báo lịch ngừng, giảm, gián đoạn cung cấp điện từ ngày 23/7/2012 đến ngày 29/7/2012  (17/07)
Do yêu cầu công tác bảo trì sửa chữa lưới điện Công ty Điện lực Bạc Liêu thông báo lịch ngừng, giảm, gián đoạn cung cấp điện đến quí cơ quan, khách hàng như sau:
Thông báo lịch ngừng, giảm, gián đoạn cung cấp điện từ ngày 02/7/2012 đến ngày 08/7/2012  (28/06)
Do yêu cầu công tác bảo trì sửa chữa lưới điện Công ty Điện lực Bạc Liêu thông báo lịch ngừng, giảm, gián đoạn cung cấp điện đến quí cơ quan, khách hàng như sau:
Thông báo lịch ngừng, giảm, gián đoạn cung cấp điện từ ngày 25/6/2012 đến ngày 01/07/2012  (19/06)
Do yêu cầu công tác bảo trì sửa chữa lưới điện Công ty Điện lực Bạc Liêu thông báo lịch ngừng, giảm, gián đoạn cung cấp điện đến quí cơ quan, khách hàng như sau:
Thông báo lịch ngừng, giảm, gián đoạn cung cấp điện từ ngày 18/6/2012 đến ngày 24/06/2012  (12/06)
Do yêu cầu công tác bảo trì sửa chữa lưới điện Công ty Điện lực Bạc Liêu thông báo lịch ngừng, giảm, gián đoạn cung cấp điện đến quí cơ quan, khách hàng như sau:
Thông báo lịch ngừng, giảm, gián đoạn cung cấp điện từ ngày 04/6/2012 đến ngày 10/06/2012  (07/06)
Do yêu cầu công tác bảo trì sửa chữa lưới điện Công ty Điện lực Bạc Liêu thông báo lịch ngừng, giảm, gián đoạn cung cấp điện đến quí cơ quan, khách hàng như sau:
Thông báo lịch ngừng, giảm, gián đoạn cung cấp điện từ ngày 04/6/2012 đến ngày 10/06/2012  (29/05)
Do yêu cầu công tác bảo trì sửa chữa lưới điện Công ty Điện lực Bạc Liêu thông báo lịch ngừng, giảm, gián đoạn cung cấp điện đến quí cơ quan, khách hàng như sau:
Thông báo lịch ngừng, giảm, gián đoạn cung cấp điện từ ngày 28/05/2012 đến ngày 03/06/2012  (24/05)
Do yêu cầu công tác bảo trì sửa chữa lưới điện Công ty Điện lực Bạc Liêu thông báo lịch ngừng, giảm, gián đoạn cung cấp điện đến quí cơ quan, khách hàng như sau:
Thông báo lịch ngừng, giảm, gián đoạn cung cấp điện từ ngày 21/05/2012 đến ngày 27/05/2012  (16/05)
Do yêu cầu công tác bảo trì sửa chữa lưới điện Công ty Điện lực Bạc Liêu thông báo lịch ngừng, giảm, gián đoạn cung cấp điện đến quí cơ quan, khách hàng như sau:
Thông báo lịch ngừng, giảm, gián đoạn cung cấp điện từ ngày 14/05/2012 đến ngày 20/05/2012  (09/05)
Do yêu cầu công tác bảo trì sửa chữa lưới điện Công ty Điện lực Bạc Liêu thông báo lịch ngừng, giảm, gián đoạn cung cấp điện đến quí cơ quan, khách hàng như sau:

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày