SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
3
5
1
5
8
9
Tin tức sự kiện Thứ Tư, 30/08/2017, 16:00

Khối thi đua số 4 họp sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2017

Ngày 29/8/2017, Khối trưởng Khối thi đua số 4 (Sở Thông tin và Truyền thông) tổ chức họp sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2017. Tham dự họp, có đại diện Lãnh đạo các Sở, ban, ngành tham mưu và quản lý nhà nước về văn hóa, xã hội: Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Giáo dục và Đào tạo (Khối phó); Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Y tế; Ban Dân tộc; Đài Phát thanh và Truyền hình Bạc Liêu, Trung tâm Dịch vụ Đô thị tỉnh.

Đại biểu tham dự cuộc họp

Trong 6 tháng đầu năm 2017, các cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua số 4 thực hiện tốt công tác tham mưu quản lý nhà nước về văn hóa, xã hội và công tác chuyên môn trên các lĩnh vực phụ trách; thường xuyên kiểm tra, nắm tình hình hoạt động trên lĩnh vực công tác, kịp thời đề ra các giải pháp uốn nắn, chấn chỉnh và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả các nhiệm vụ đề ra; làm tốt công tác tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong việc ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành trên các lĩnh vực của ngành, đơn vị quản lý; duy trì và nâng cao hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng hành chính công; thường xuyên rà soát, đề nghị sửa đổi hoặc bãi bỏ các thủ tục hành chính không phù hợp, gây phiền hà cho người dân; chủ động đề ra các chương trình, kế hoạch hoạt động, phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế còn tồn tại của từng cơ quan, đơn vị.

Tại cuộc họp, Khối thi đua số 4 xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017: Tiếp tục triển khai, quán triệt Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Luật Thi đua, Khen thưởng, các văn bản của Trung ương, của Bộ, ngành Trung ương và của tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng tổ chức Đảng và tổ chức đoàn thể của cơ quan đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh và vững mạnh tiêu biểu; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tích cực tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong việc ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành trên các lĩnh vực của ngành, đơn vị quản lý...
Đồng thời, đại diện Lãnh đạo các Sở, ban, ngành tham mưu và quản lý nhà nước về văn hóa, xã hội trong Khối thi đua số 4 thực hiện ký kết giao ước thi đua năm 2017./.
Thời Nhiệm (tổng hợp)

Số lượt người xem: 629 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày