SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
3
5
1
5
4
5
Tin tức sự kiện Thứ Tư, 18/03/2015, 09:10

Quyết định công bố TTHC mới ban hành, TTHC được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Thông tin và Truyền thông

Ngày 14/02/2015, Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TT&TT) ban hành Quyết định số 195/QĐ-BTTTT công bố TTHC mới ban hành, TTHC được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ TT&TT nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; Thông tư số 24/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014 của Bộ TT&TT quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng.

Theo Quyết định, Bộ TT&TT công bố danh mục 27TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ TT&TT trên lĩnh vực Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, trong đó có 19 TTHC thực hiện ở cấp trung ương và 8 TTHC thực hiện ở cấp địa phương, cụ thể như sau:

TT
Tên thủ tục hành chính
Lĩnh vực
Cơ quan thực hiện
 A. Thủ tục hành chính cấp trung ương
1
Cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng
PTTH&TTĐT
Bộ Thông tin và Truyền thông
2
Sửa đổi, bổ sung Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng
PTTH&TTĐT
Bộ Thông tin và Truyền thông
3
Cấp lại Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng
PTTH&TTĐT
Bộ Thông tin và Truyền thông
4
Gia hạn Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng
PTTH&TTĐT
Bộ Thông tin và Truyền thông
5
Sửa đổi, bổ sung Quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản trò chơi điện tử G1 trên mạng
PTTH&TTĐT
Bộ Thông tin và Truyền thông
6
Cấp lại Quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản trò chơi điện tử G1 trên mạng
PTTH&TTĐT
Bộ Thông tin và Truyền thông
7
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng
PTTH&TTĐT
Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
8
Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng
PTTH&TTĐT
Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
9
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng
PTTH&TTĐT
Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
10
Thông báo cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng
PTTH&TTĐT
Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
11
Thông báo thời gian chính thức cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng
PTTH&TTĐT
Bộ Thông tin và Truyền thông
12
Thông báo thay đổi trụ sở chính nhưng vẫn trong cùng một tỉnh, thành phố, văn phòng giao dịch, địa chỉ cho thuê máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng
PTTH&TTĐT
Bộ Thông tin và Truyền thông
13
Thông báo thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng
PTTH&TTĐT
Bộ Thông tin và Truyền thông
14
Thông báo thời gian chính thức cung cấp trò chơi điện tử trên mạng
PTTH&TTĐT
Bộ Thông tin và Truyền thông
15
Thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng đã được phê duyệt
PTTH&TTĐT
Bộ Thông tin và Truyền thông
16
Thông báo thời gian chính thức bắt đầu cung cấp trò chơi G2, G3, G4 trên mạng cho công cộng
PTTH&TTĐT
Bộ Thông tin và Truyền thông
17
Thông báo thay đổi tên miền trang thông tin điện tử (trên Internet), kênh phân phối trò chơi (trên mạng viễn thông di động), thể loại trò chơi (G2, G3, G4)
PTTH&TTĐT
Bộ Thông tin và Truyền thông
18
Thông báo thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng
PTTH&TTĐT
Bộ Thông tin và Truyền thông
B. Thủ tục hành chính cấp địa phương
1
Thông báo thời gian chính thức cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng
PTTH&TTĐT
Sở Thông tin và Truyền thông
2
Thông báo thay đổi trụ sở chính nhưng vẫn trong cùng một tỉnh, thành phố, văn phòng giao dịch, địa chỉ cho thuê máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng
PTTH&TTĐT
Sở Thông tin và Truyền thông
3
Thông báo thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng
PTTH&TTĐT
Sở Thông tin và Truyền thông
4
Thông báo thời gian chính thức cung cấp trò chơi điện tử trên mạng
PTTH&TTĐT
Sở Thông tin và Truyền thông
5
Thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng đã được phê duyệt
PTTH&TTĐT
Sở Thông tin và Truyền thông
6
Thông báo thời gian chính thức bắt đầu cung cấp trò chơi G2, G3, G4 trên mạng cho công cộng
PTTH&TTĐT
Sở Thông tin và Truyền thông
7
Thông báo thay đổi tên miền trang thông tin điện tử (trên Internet), kênh phân phối trò chơi (trên mạng viễn thông di động), thể loại trò chơi (G2, G3, G4)
PTTH&TTĐT
Sở Thông tin và Truyền thông
8
Thông báo thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng
PTTH&TTĐT
Sở Thông tin và Truyền thông

2. Danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ TT&TT

STT
Số hồ sơ TTHC
Tên thủ tục hành chính
Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung
Lĩnh vực
Cơ quan thực hiện
A. Thủ tục hành chính cấp trung ương
1
B-BTT-227589-TT
Cấp Quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản trò chơi điện tử G1 trên mạng
Thông tư 24/2014/TT-BTTTT ngày 29/11/2014 của Bộ TT&TT
Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục PTTH&TTĐT)

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/02/2015./.

Nguyên Khang
 

Số lượt người xem: 1272 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày