SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
4
6
0
2
2
6
Tin tức sự kiện Thứ Sáu, 12/01/2018, 15:40

Bộ TTTT ban hành Thông tư hướng dẫn các cơ quan báo chí xây dựng chương trình, nội dung phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân

Nhằm tuyên truyền, phổ biến kiến thức cơ bản về quốc phòng và an ninh cho toàn dân trên các phương tiện thông tin đại chúng, ngày 13/12/2017, Bộ trưởng Bộ TTTT ban hành Thông tư số 38/2017/TT-BTTTT hướng dẫn các cơ quan báo chí xây dựng chương trình, nội dung phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân.

Thông tư này hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ TTTT, Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan báo chí được cấp phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và các tổ chức, cá nhân có liên quan xây dựng chương trình, nội dung phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân.

Về nguyên tắc, phổ biến kiến thức cơ bản về quốc phòng và an ninh cho toàn dân trên các phương tiện thông tin đại chúng phải được tiến hành thường xuyên, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm; hình thức, phương pháp phải phù hợp với từng đối tượng, điều kiện kinh tế chính trị, văn hóa vùng, miền và phong tục tập quán của địa phương; kết hợp chặt chẽ với việc thi hành pháp luật về quốc phòng và an ninh; lồng ghép với các chương trình tuyên truyền, phổ biến, tập huấn giáo dục kiến thức pháp luật và các chương trình phổ biến kiến thức phù hợp khác.
Về chương trình, nội dung phổ biến kiến thức cơ bản về quốc phòng và an ninh cho toàn dân trên các phương tiện thông tin đại chúng bao gồm:
Phổ biến, tuyên truyền đường lối, quan điểm của Đảng về Chiến lược bảo về Tổ quốc trong tình hình mới; đảm bảo giữ vững chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam trên đất liền, trên không, trên biển và trên không gian mạng; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phản ánh kịp thời các hoạt động thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, cổ vũ các hoạt động của lực lượng vũ trang nhân dân, động viên cán bộ, chiến sĩ thi đua phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Phổ biến, tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ các âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thù địch gây ảnh hưởng tới sự phát triển của đất nước; đồng thời tạo sự đồng tình, ủng hộ của đông đảo dư luận trong nước và ngoài nước đối với các hoạt động đấu tranh, trấn áp tội phạm; Phổ biến kiến thức cơ bản về độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; kiến thức cơ bản của pháp luật quốc phòng và an ninh, nhiệm vụ quốc phòng và an ninh trong từng thời kỳ.
Phổ biến, đăng tải các bài viết, các tài liệu có nội dung tốt nhằm đấu tranh với những quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ sự trong sáng và tính đúng đắn, khoa học của tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng về quốc phòng, an ninh; Phổ biến, tuyên truyền, nhân rộng những gương người tốt, việc tốt trong lực lượng vũ trang nhân dân và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; những gương điển hình tiên tiến, mô hình mới trên mặt trận bảo vệ trật tự an ninh.
Phổ biến, tuyền truyền về công tác phối hợp bảo vệ quốc phòng, an ninh với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và văn hóa. Vạch rõ âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, đăng tải thông tin về việc xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về quốc phòng, an ninh; Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến hệ thống pháp luật về quốc phòng và an ninh, nâng cao ý thức trách nhiệm, tự giác thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và an ninh bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/01/2018./.
Thời Nhiệm (tổng hợp)

Số lượt người xem: 608 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày