SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
4
6
0
1
9
6
Tin tức sự kiện Thứ Sáu, 12/01/2018, 15:50

Phê duyệt Đề án xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê và cơ sở dữ liệu ngành thông tin và truyền thông

Ngày 25/12/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 2440/QĐ-BTTTT về việc Phê duyệt Đề án Xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê và cơ sở dữ liệu ngành thông tin và truyền thông.

Với mục tiêu từng bước hình thành bộ chỉ tiêu thống kê phù hợp, gắn kết và phản ánh được trung thực, đầy đủ tình hình phát triển ngành Thông tin và Truyền thông; có phương pháp thu thập số liệu đồng bộ, tiên tiến, bảo đảm các số liệu gắn kết với hệ thống chỉ tiêu của Nhà nước bảo đảm minh bạch, rõ ràng; hệ thống chỉ tiêu thống kê của ngành Thông tin và Truyền thông phải đảm tính đồng bộ với hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và các hệ thống chỉ tiêu thống kê khác; đồng thời, phải là một trong những nguồn cung cấp thông tin đầu vào quan trong của hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và đáp ứng nhu cầu thông tin của các tổ chức, cá nhân khác.

Nguyên tắc xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê và cơ sở dữ liệu ngành thông tin và truyền thông:
- Đáp ứng yêu cầu báo cáo số liệu thống kê định kỳ đối với các Bộ, ngành, báo cáo chỉ tiêu thống kê quốc gia thuộc ngành Thông tin và Truyền thông, yêu cầu thống kê số liệu của các tổ chức quốc tế.
- Thể hiện bao quát sự phát triển của ngành Thông tin và Truyền thông, với các chỉ tiêu tiêu biểu đối với từng lĩnh vực: Bưu chính; viễn thông – Internet; Tần số vô tuyến điện; Công nghệ thông tin; Xuất bản, in, phát hành; Báo chí; Phát thanh truyền hình; Thông tin điện tử; Thông tin đối ngoại và Thông tin cơ sở.
- Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Thông tin và Truyền thông bao gồm các chỉ tiêu được báo cáo, thống kê theo định kỳ hoặc đột xuất khi có yêu cầu.
- Phân công trách nhiệm thu thập, tổng hợp các chỉ tiêu trong hệ thông chỉ tiêu thống kê ngành thông tin và truyền thông phải căn cư vào chức năng, nhiệm vụ quản lý của các đơn vị tránh trùng lặp, chồng chéo, nhằm phản ánh tình hình triền khai ngành Thông tin và Truyền thông.
Theo đó, các Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các đơn vị thực hiện các cuộc điều tra thống kê ngành Thông tin và Truyền thông tại địa phương và thực hiện chế độ báo cáo thống kê ngành Thông tin và Truyền thông liên quan đến các chỉ tiêu thống kê được phân công gửi Bộ Thông tin và Truyền thông theo định kỳ./.
Kim Xuyến

Số lượt người xem: 560 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày