SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
4
6
0
1
5
1
Tin tức sự kiện Thứ Tư, 17/01/2018, 09:35

Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin

Ngày 29/12/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư số 45/2017/TT-BTTTT về việc Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin.

Thông tư quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành CNTT và được áp dụng đối với các chức danh viên chức đang làm việc trong lĩnh vực CNTT tại các đơn vị sự nghiệp công lập và với các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Thông tư quy định các tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành công nghệ thông tinnhư sau:
- Chấp hành các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của ngành và địa phương về thông tin và truyền thông.
- Nắm vững các quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách, chỉ thị, nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực chuyên ngành;
- Trung thực, khách quan, có tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc được giao; thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ của người viên chức trong hoạt động nghề nghiệp.
- Có ý thức trao đồi đạo đức, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín nghề nghiệp; không lạm dụng vị trí công tác, nhiệm vụ được phân công để trục lợi; đoàn kết, sáng tạo, sẳn sàng tiếp thu, học hỏi cái mới, tự nâng cao trình độ; có ý thức phối hợp, giúp đỡ đồng nghiệp, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác; tích cực tham gia nghiên cứu đề tài khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật để phát triển nghề nghiệp và nâng cao trình độ.
- Tuân thủ pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước; đảm bảo an toàn, bí mật thông tin và an ninh, quốc phòng.
Đồng thời, thông tư còn có những quy định cụ thể, chi tiết về nhiệm vụ, tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng và tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đối với các chức danh nghề nghiệp CNTT như sau:
- Chức danh về an toàn thông tin (an toàn thông tin hạng I, II, III)
- Chức danh quản trị viên hệ thống (quản trị viên hệ thống hạng I, II, III, IV)
- Chức danh kiểm định viên CNTT (kiểm định viên CNTT I, II, III)
- Chức danh phát triển phần mềm (phát triển phần mềm hạng I, II, III, IV)
Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2018 và đây là căn cứ để thực hiện tuyển dụng, sử dụng, quản lý và đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ viên chức chuyên ngành CNTT trong các đơn vị sự nghiệp công lập./.
Kim Xuyến
 

Số lượt người xem: 640 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày