SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
4
6
0
1
2
7
Tin tức sự kiện Thứ Tư, 17/01/2018, 09:40

Quy định mức giá cước tối đa dịch vụ trên mạng TSLCD của các cơ quan Đảng, Nhà nước

Ngày 29/12/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 43/2017/TT-BTTTT về việc Quy định mức giá cước tối đa dịch vụ trên mạng TSLCD (truyền số liệu chuyên dùng) của các cơ quan Đảng, Nhà nước.

Thông tư này quy định mức giá cước tối đa dịch vụ trên mạng TSLCD của các cơ quan Đảng, Nhà nước theo quy định tại Thông tư số 27/2017/TT-BTTTT ngày 20/10/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng và đảm bảo an toàn thông tin trên mạng TSLCD của các cơ quan Đảng, Nhà nước bao gồm:

Dịch vụ giá trị gia tăng, dịch vụ công thêm với các đối tượng sử dụng mạng TSLCD cấp I.
Dịch vụ cơ bản, dịch vụ giá trị gia tăng, dịch vụ công thêm với các đối tượng sử dụng mạng TSLCD cấp II.
Mức giá cước mạng TSLCD của các cơ quan Đảng, Nhà nước được quy định không vượt quá 50% giá cước của các dịch vụ công cộng tương ứng tại từng thời điểm.
Doanh nghiệp thực hiện công khai giá cước dịch vụ mạng TSLCD của các cơ quan Đảng, Nhà nước theo quy định của pháp luật.
Thông tư có hiệu lực từ ngày 02/02/2018 và thay thế thông tư số 06/2010/TT-BTTTT ngày 11/02/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Mức giá tối đa dịch vụ căn cứ vào báo cáo giá cước cho Cục Viễn Thông của các doanh nghiệp Viễn thông tính toán thêm yếu tố riêng cho mạng TSLCD (TSLCD).
Cũng theo Bộ Thông tin và Truyền thông, nguyên tắc áp dụng giá cước là đơn vị cung cấp dịch vụ áp giá không vượt quá mức giá quy định tại Thông tư.
Giá ban hành là giá trần cho các dịch vụ trên mạng TSLCD, do việc cung cấp dịch vụ trên mạng TSLCD không vì mục đích kinh doanh là chính mà đây là một trong những nhiệm vụ chính trị phục vụ các bài toán ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan Đảng, Nhà nước, ban hành đảm bảo các doanh nghiệp khi cung cấp dịch vụ không được tăng giá đột biến hoặc do một số yếu tố đặc biệt trong quá trình cung cấp không có nhiều doanh nghiệp có thể tham gia cung cấp dịch vụ vì vậy ban hành giá trần chống độc quyền khi ban hành giá của các doanh nghiệp./.
Kim Xuyến

Số lượt người xem: 595 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày