SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
4
6
0
2
4
2
Tin tức sự kiện Thứ Sáu, 26/01/2018, 16:15

Sở TTTT ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2018

Phát huy những thành tích đạt được trong năm 2017 và tạo khí thế thi đua sôi nổi của công chức, viên chức và người lao động trong ngành TTTT tỉnh Bạc Liêu, phấn đầu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước được giao và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, ngày 24/01/2018, Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) ban hành Kế hoạch số 03/KH-STTTT phát động phong trào thi đua năm 2018, với chủ đề: “Ngành TTTT tỉnh Bạc Liêu tiếp tục đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2018, lập thành tích thiết thực kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018)”.

Để phong trào thi đua đạt mục tiêu, hiệu quả thiết thực, Giám đốc Sở TTTT yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong ngành TTTT thông tỉnh Bạc Liêu thực hiện tốt các nội dung sau:

Tuyên truyền, quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về Thi đua ái quốc; Chỉ thị của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Chỉ thị của Bộ Chính trị và Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các văn bản pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành TTTT tỉnh Bạc Liêu.
Nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng, phát huy vai trò người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện phong trào thi đua. Tăng cường đẩy mạnh sự phối hợp giữa tổ chức Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể quần chúng trong việc phát động, tổ chức triển khai các phong trào thi đua, khơi dậy lòng yêu nước, tự hào dân tộc và truyền thống của Ngành; làm cho phong trào thi đua diễn ra một cách thiết thực, hiệu quả và công tác thi đua, khen thưởng thực sự trở thành động lực, biện pháp quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước được giao năm 2018.
Thực hiện đổi mới nội dung, phương thức tổ chức, thực hiện các phong trào thi đua bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, với tinh thần “Hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp”. Tham gia hưởng ứng tích cực, có hiệu quả các phong trào thi đua: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Trung ương và Tỉnh phát động. Đồng thời, thường xuyên phát động các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề để lập thành tích thiết thực kỷ niệm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc 11/6 và các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước, của  Tỉnh; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao nhằm tạo không khí phấn khởi, vui tươi, đoàn kết trong tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động trong từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
Đẩy mạnh phong trào thi đua phát huy sáng kiến, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật và ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn Ngành, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đặc thù của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp với yêu cầu nâng chất lượng, hiệu quả công tác, năng suất lao động, góp phần tạo giá trị gia tăng cao, phù hợp với yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay.
Tiếp tục tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình mới. Các cơ quan báo chí tăng thời lượng, chuyên trang, chuyên mục để đẩy mạnh tuyên truyền về các phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến để biểu dương, tôn vinh, nhân rộng, tạo sức lan tỏa trong từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và trong toàn Ngành.
Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khen thưởng, gắn với kết quả phong trào thi đua, thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêukế hoạch Nhà nước của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các đơn vị và cán bộ trực tiếp làm công tác thi đua, khen thưởng tích cực tham mưu, đề xuất với cấp ủy đảng, chính quyền trong việc tổ chức triển khai thực hiện các phong trào thi đua; kịp thời phát hiện những điển hình tiên tiến, các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong các phong trào thi đua để kịp thời biểu dương, khen thưởng.
Phong trào thi đua được phát động từ nay đến ngày 31/12/2018./.
Thời Nhiệm (tổng hợp)

Số lượt người xem: 618 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày