SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
3
8
5
4
9
Văn bản mới ban hành Thứ Ba, 05/02/2013, 16:15

Gia hạn thêm một năm hiệu lực Quyết định số 382/QĐ-BTTTT ngày 21/3/2011 của Bộ TT&TT

Ngày 31/01/2013, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký Quyết định số 102/QĐ-BTTTT gia hạn hiệu lực thực hiện Quyết định số 382/QĐ-BTTTT ngày 21/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành đơn giá hỗ trợ sản xuất mới chương trình truyền hình sử dụng ngân sách nhà nước giai đoạn 2010 - 2012.

Căn cứ Luật giá; Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007; Nghị định số 50/2011/NĐ-CP ngày 24/6/2011 về sửa đổi Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ; căn cứ ý kiến của Bộ Tài chính tại Công văn số 562/BTC-QLG ngày 11/01/2013 về đơn giá hỗ trợ sản xuất chương trình truyền hình do nhà nước đặt hàng.

Theo Quyết định, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông gia hạn hiệu lực của Quyết định số 382/QĐ-BTTTT ngày 21/3/2011 về ban hành đơn giá hỗ trợ sản xuất mới chương trình truyền hình sử dụng ngân sách nhà nước giai đoạn 2010 - 2012 đến hết năm 2013.
Quyết định có hiệu lực từ ngày ký./.
VP-TH

Số lượt người xem: 5208 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày