SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
3
5
1
6
1
6
Văn bản mới ban hành Thứ Tư, 04/03/2015, 18:25

Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành quy định mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ trích, nộp ngân sách nhà nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Ngày 27/02/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã ban hành Quyết định số 23/QĐ-UBND về việc quy định mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ trích, nộp ngân sách nhà nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Ban hành kèm theo Quyết định này là Phụ lục 1 quy định danh mục mức thu các khoản phí, lệ phí và Phụ lục 2 quy định tỷ lệ phần trăm (%) trích, nộp ngân sách nhà nước tiền thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Các khoản phí được quy định trong danh mục này bao gồm: phí qua phà, qua đò; phí sử dụng hè đường, lòng đường, lề đường, bến, bãi, mặt nước; phí vệ sinh; phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô; phí sử dụng cảng cá; phí thư viện; phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liêu nổ công nghiệp; phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa; phí bình tuyển, công nhân cây mẹ, cây đầu lòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống; phí đấu giá tài sản; phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm.
Các khoản lệ phí được quy định trong danh mục này bao gồm: lệ phí đăng ký kết hôn với người nước ngoài; lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Bạc Liêu; lệ phí cấp biển số nhà; lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh; lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực; lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực; lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm và lệ phí trước bạ.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định: Quyết định số 28/2003/QĐ-UBND ngày 10/9/2003 của UBND tỉnh về việc ban hành danh mục phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; Quyết định số 14/2007/QĐ-UBND ngày 11/10/2007 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục, mức thu phí, lệ phí, phạm vi áp dụng, tỷ lệ trích nộp, quản lý, sử dụng và chế độ miễn giảm tiền thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; Quyết định số 33/2007/QĐ-UBND ngày 31/12/2007 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 14/2007/QĐ-UBND ngày 11/10/2007 của UBND tỉnh; Quyết định số 26/2008/QĐ-UBND ngày 13/10/2008 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 14/2007/QĐ-UBND ngày 11/10/2007 của UBND tỉnh; Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND ngày 08/4/2009 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND ngày 14/11/2011 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 14/2007/QĐ-UBND ngày 11/10/2007 và Quyết định số 33/2007/QĐ-UBND ngày 31/12/2007 của UBND tỉnh; Quyết định số 55/QĐ-UBND ngày 27/10/2011 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 14/2007/QĐ-UBND ngày 11/10/2007 và Quyết định số 33/2007/QĐ-UBND ngày 31/12/2007 của UBND tỉnh; Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 13/8/2012 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 14/2007/QĐ-UBND ngày 11/10/2007 của UBND tỉnh; Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 09/8/2013 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 14/2007/QĐ-UBND ngày 11/10/2007 của UBND tỉnh; Quyết định số 32/QĐ-UBND ngày 07/10/2013 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 28/2003/QĐ-UBND ngày 10/9/2003 của UBND tỉnh về việc ban hành danh mục phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; Quyết định số 38/QĐ-UBND ngày 08/8/2014 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 18/8/2014 của UBND tỉnh về việc bổ sung Điều 3, Quyết định số 38/QĐ-UBND ngày 08/8/2014 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; Quyết định số 65/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh Bạc Liêu về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp; quản lý và sử dụng phí tham quan di tích Khu lưu niệm Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu./.
Ngọc Bích

Số lượt người xem: 5662 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày