SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
5
2
9
7
7
Tin tổng hợp Thứ Năm, 27/12/2018, 08:50

Công tác tuyên truyền tình hình, kết quả công tác đấu tranh và bảo vệ nhân quyền năm 2018

Với chức năng nhiệm vụ được giao, Sở thông tin và Truyền thông tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền Tình hình, kết quả công tác đấu tranh và bảo vệ nhân quyền năm 2018.

Sở thông tin và Truyền thông đã triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều chương trình hành động, kế hoạch, chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về công tác đấu tranh và bảo vệ nhân quyền như: Chỉ thị số 44-CT/TW, ngày 20/7/2010 của Ban Bí thư về công tác Nhân quyền trong tình hình mới; Quyết định 366/QĐ-TTg ngày 14/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc lãnh đạo thực hiện công tác nhân quyền trong tình hình mới; Kế hoạch số 06-KH/TU, ngày 24/01/2011 của Tỉnh ủy, Kế hoạch số 2622/KH-BCĐNQ ngày 04/10/2013 của Ban chỉ đạo nhân quyền, về công tác Thông tin - tuyên truyền thành tựu đảm bảo quyền con người

Đồng thời, Sở cũng đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện chính sách pháp luật về quyền con người; bảo vệ trẻ em; bình đẳng giới; xóa đói giảm nghèo; phòng chống tội phạm; tuyên truyền công tác an sinh xã hội của tỉnh...Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức của cán bộ, công chức, đội ngũ những người làm công tác đấu tranh và bảo vệ nhân quyền trên địa bàn tỉnh, đồng thời, thông qua đội ngũ này tuyên truyền các chính sách, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với công tác đấu tranh và bảo vệ nhân quyền đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh, trong đó chú trọng tuyên truyền đến các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương như phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi,…
Phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội triển khai thực hiện Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ cho hộ nghèo và hộ cận nghèo theo chuẩn mới đa chiều giai đoạn 2016-2020 bằng hình thức hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất. Đến nay, có hơn 35 ngàn hộ được lắp đặt bộ đầu thu truyền hình số hóa mặt đất trên địa bàn tỉnh.
Công tác tuyên truyền về đấu tranh và bảo vệ nhân quyền luôn được Sở quan tâm thực hiện. Thông qua công tác giao ban báo chí định kỳ (02 lần/tháng) giữa Ban Tuyên giáo, S Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh định hướng cho các cơ quan báo, đài trong tỉnh, phóng viên thường trú hoạt động trên địa bàn tỉnh tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác đấu tranh và bảo vệ nhân quyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là kịp thời thông tin những vấn đề, sự kiện quan trọng, các vụ việc nhạy cảm nhằm thông tin kịp thời cho quần chúng nhân dân nắm, hiểu được các vấn đề đang xảy ra, góp phần ngăn chặn tình trạng quần chúng nhân dân bị kẻ xấu lợi dụng, kích động, lôi kéo tụ tập đông người gây rối, làm mất trật tự công cộng, trụ sở làm việc của các cơ quan Đảng, Nhà nước.
Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, đẩy mạnh tuyên truyền giới thiệu về những thành tựu phát triển kinh tế, xã hội, kết quả nổi bật về công tác an sinh xã hội của đất nước, cũng như của tỉnh nhà, thông tin về tiềm năng, thế mạnh, các chính sách thu hút đầu tư phát triển kinh tế xã hội của địa phương, hình ảnh quê hương, đất nước, con người, qua đó, giúp cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, bạn bè trong khu vực và quốc tế hiểu thêm về công tác đấu tranh và bảo vệ nhân quyền của nước ta, phản bác lại các thông tin, luận điệu xuyên tạc, vu khống của các thế lực thù địch về công tác nhân quyền của nước ta. Góp phần giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo an ninh quốc phòng trong tình hình mới.
Phương Quyên

Số lượt người xem: 683 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày