SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
5
3
0
1
7
Tin tổng hợp Thứ Năm, 27/12/2018, 09:05

Công tác QLNN về lĩnh vực Thông tin và Truyền thông tháng 12/2018

Thực hiện sự chỉ đạo điều hành của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông; thực hiện Kế hoạch công tác tháng 12 năm 2018, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm và đạt được kết quả nổi bật trên các lĩnh vực của Ngành như sau:

Công tác quản lý nhà nước về Thông tin - Báo chí - Xuất bản tiếp tục được tăng cường, các cơ quan báo chí trong tỉnh, phóng viên thường trú hoạt động trên địa bàn tỉnh chấp hành tốt các quy định của Nhà nước đối với hoạt động báo chí, tin bài tuyên truyền bám sát định hướng của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh. Sở đã thẩm tra 32 xuất bản phẩm, gồm: Báo Bạc Liêu, các loại tài liệu thông tin, tuyên tuyền, bản tin chuyên ngành và các loại ấn phẩm khác in ấn tại địa phương; cấp 03 giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh cho các cơ quan, tổ chức trong tỉnh; chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng, chống buôn lậu, vận chuyển, kinh doanh lợn, các sản phẩm từ lợn không rõ nguồn gốc; tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023; phối hợp tổ chức triển lãm và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” trên địa bàn huyện Hòa Bình; tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định 25/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in; phối hợp tổ chức lớp bồi dưỡng công tác thông tin đối ngoại cho công chức phụ trách thông tin đối ngoại của các Sở, Ban, Ngành tỉnh, UBND của huyện, thị xã, thành phố.

Công tác quản lý nhà nước về Bưu chính - Viễn thông tiếp tục được đẩy mạnh. Sở thường xuyên chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông hoạt động trên địa bàn tỉnh duy trì hoạt động các tuyến đường thư, đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ các cơ quan Đảng và Nhà nước, chính quyền các cấp và người dân trong tỉnh; tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo về thu thập dữ liệu Dự án “Nền tảng dữ liệu bản đồ số Việt Nam”; triển khai viết thư quốc tế UPU lần thứ 48 (năm 2019); xác nhận điều chỉnh tọa độ xây dựng trạm BTS của Viễn thông Bạc Liêu; thẩm định việc thực hiện tiêu chí số 8 về Nông thôn mới tại 04 xã (Ninh Hòa, Vĩnh Lộc huyện Hồng Dân và Vĩnh Hưng A, Châu Hưng A huyện Vĩnh Lợi); Báo cáo kết quả thẩm định 04 xã về thực hiện tiêu chí số 8 (Ninh Hòa, Vĩnh Lộc huyện Hồng Dân và Vĩnh Hưng A, Châu Hưng A huyện Vĩnh Lợi).
Công tác quản lý nhà nước về ứng dụng Công nghệ thông tin tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện; tiếp tục thực hiện các công việc tiếp theo của Dự án “Nâng cấp hệ thống mạng LAN, thay mới hệ thống máy tính của các cơ quan quản lý nhà nước trong tỉnh; xây dựng dịch vụ công trực tuyến cấp tỉnh và cấp huyện từ cấp độ 3 trở lên” và thực hiện các công việc tiếp theo của Dự án”. Tiếp tục phối hợp thực hiện các nội dung phục vụ xây dựng Đề án thông minh tỉnh Bạc Liêu; xây dựng dự thảo Kế hoạch triển khai ứng dụng chứng thư số do Ban cơ yếu Chính phủ cung cấp trong cơ quan Nhà nước tỉnh Bạc Liêu năm 2019; Báo cáo tình hình thực hiện tổng thể phát triển khu công nghệ thông tin tập trung đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025.
Công tác thanh tra, kiểm tra, thực hiện các thủ tục theo quy định và đang tiến hành thanh tra các cơ sở in, các tổ chức, cá nhân có kinh doanh lịch blốc năm 2019 trên địa bàn tỉnh; tiến hành thanh tra việc thực thi pháp luật về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ truyền hình trả tiền đối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2019 gửi Thanh tra tỉnh và Thanh tra Bộ TT&TT.
Trên cơ sở những kết quả nổi bật đã đạt được; triển khai thực hiện Kế hoạch công tác tháng 01 năm 2019, công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực TT&TT tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra, trong đó, tập trung tổ chức thực hiện một số mặt công tác trọng tâm như:Xây dựng Kế hoạch thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh năm 2019; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Họp mặt các cơ quan báo chí nhân dịp Xuân Kỷ Hợi tại TP. Cần Thơ; tiếp tục thực hiện các công việc tiếp theo của Dự án “Nâng cấp hệ thống mạng LAN, thay mới hệ thống máy tính của các cơ quan quản lý nhà nước trong tỉnh; xây dựng dịch vụ công trực tuyến cấp tỉnh và cấp huyện từ cấp độ 3 trở lên” và thực hiện các công việc tiếp theo của Dự án; theo dõi việc thực hiện công tác đảm bảo mạng lưới, an ninh thông tin của các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh./.
                                                                                                                                      Diễm My

Số lượt người xem: 693 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày