SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
4
9
5
6
9
7
Tin tổng hợp Thứ Hai, 10/12/2018, 10:43
Kết quả hoạt động của Công đoàn cơ sở Sở TT&TT năm 2018  (03/12)
Triển khai thực hiện Chương trình công tác Công đoàn năm 2018; trên cơ sở chỉ đạo của Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) và Công đoàn Viên chức tỉnh, Công đoàn cơ sở Sở TT&TT tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Công đoàn năm 2018 đã đạt kết quả trên các mặt công tác trọng tâm như sau:
Điểm báo tuần 48/2018  (03/12)
Trong tuần qua báo, đài trong và ngoài tỉnh đưa tin, phản ánh một số vấn đề về các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục có liên quan đến các ngành, địa phương trong tỉnh với các nội dung như sau:
Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung của Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng  (26/11)
Ngày/11/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 84-KH/TU Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung của Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng.
Công tác QLNN về lĩnh vực Thông tin và Truyền thông tháng 11/2018  (26/11)
Thực hiện sự chỉ đạo điều hành của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông; thực hiện Kế hoạch công tác tháng 11 năm 2018, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm và đạt được kết quả nổi bật trên các lĩnh vực của Ngành như sau:
Kế hoạch thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP của Chính phủ  (26/11)
Ngày 14/11/2018. UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 111/KH-UBND triển khai, thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2018 của Chính phủ.
Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  (26/11)
Để tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 06 tháng 7 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Kế hoạch số 57-KH/TU ngày 16 tháng 01 năm 2018 của Tỉnh ủy về Kế hoạch học tập chuyên đề năm 2018 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 của Đảng. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 109/KH-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2018 thực hiện tổ chức phong trào thi đua đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2018-2020.
Điểm báo tuần thứ 47/2018  (26/11)
Trong tuần qua báo, đài trong và ngoài tỉnh đưa tin, phản ánh một số vấn đề về các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục có liên quan đến các ngành, địa phương trong tỉnh với các nội dung như sau:
Điểm báo tuần 46/2018  (26/11)
Trong tuần qua báo, đài trong và ngoài tỉnh đưa tin, phản ánh một số vấn đề về các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục có liên quan đến các ngành, địa phương trong tỉnh với các nội dung như sau:
Công tác Đoàn và PTTN của Chi đoàn Sở TT&TT năm 2018  (14/11)
Triển khai thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2018; trên cơ sở chỉ đạo của Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) và Đoàn khối các cơ quan tỉnh, Chi đoàn Sở TT&TT đã tổ chức thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2018 đạt được những kết quả nổi bật như sau:
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước  (14/11)
Ngày 9/11/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước. Quyết định này quy định chế độ họp trong quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày