SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
5
3
1
5
1
Văn bản mới ban hành Thứ Tư, 02/01/2019, 09:40

Quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Ngày 10/12/2018, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 05/2018/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Thông tư này quy định chi tiết về lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu (E- HSDT) đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh quy định tại Điều 1 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13, được tổ chức lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Thời gian đánh giá E-HSDT được Thông tư quy định tối đa là 45 ngày, đối với gói thầu quy mô nhỏ tối đa là 25 ngày kể từ ngày mở thầu đến ngày bên mời thầu trình chủ đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Thông tư quy định cụ thể cách thức đánh giá E-HSDT, thành lập Tổ chuyên gia và báo cáo đánh giá E-HSDT.

Thông tư này quy định chi tiết quy trình đánh giá E-HDST bao gồm: Phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ; Phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ và làm rõ E-HSDT, trình, thẩm định, phê duyệt. Theo đó, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ được đánh giá theo 02 quy trình và phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ được quy định cụ thể đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp và gói thầu dịch vụ tư vấn.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2019./.
       Ngọc Bích
 
                                                                                                           

Số lượt người xem: 1020 Bản inQuay lại

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày