SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
0
0
0
0
0
0
Lịch tiếp công dân Thứ Tư, 28/10/2020, 23:40
Thông báo về tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 7 năm 2012  (09/07)
Trong tháng 7 năm 2012, do phải xử lý nhiều công việc quan trọng, bên cạnh đó, những việc yêu cầu, khiếu nại của công dân ở các huyện, thành phố đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận và đang được các cơ quan chức năng của tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xem xét và giải quyết theo quy định của pháp luật. Do đó, ...
Tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 6 năm 2012  (14/06)
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức tiếp công dân các huyện và thành phố Bạc Liêu. Văn phòng UBND tỉnh thông báo Lịch tiếp công dân với thời gian và địa điểm cụ thể như sau:
Không tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 4 năm 2012  (11/04)
Ngày 10/4/2012, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu Thông báo về việc không tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 4 năm 2012. Do phải xử lý nhiều công việc quan trọng, bên cạnh đó, những việc yêu cầu, khiếu nại của công dân ở các huyện, thành phố đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận và đang chỉ đạo các ngành chức năng tập trung ...
Tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 3 năm 2012  (13/03)
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức tiếp công dân các huyện và thành phố Bạc Liêu. Văn phòng UBND tỉnh vừa có Công văn thông báo Lịch tiếp công dân với thời gian và địa điểm cụ thể như sau:
UBND tỉnh tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 02/2012  (21/02)
Thực hiện ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp công dân định kỳ tháng 02 năm 2012, Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu thông báo về việc UBND tỉnh tổ chức tiếp công dân định kỳ vào ngày 23/02/2012. Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Chiến sẽ tiếp công dân của huyện Giá Rai và Đông Hải tại trụ sở UBND huyện Giá Rai vào lúc 07h30 ngày ...
Tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 2 năm 2012  (14/02)
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức tiếp công dân các huyện và thành phố Bạc Liêu. Văn phòng UBND tỉnh thông báo Lịch tiếp công dân với thời gian và địa điểm cụ thể như sau:
Không tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 01 năm 2012  (14/01)
Ngày 13/01/2012, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu Thông báo về việc không tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 01 năm 2012
Không tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 12 năm 2011  (14/12)
Ngày 12 tháng 12 năm 2011, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu Thông báo về việc không tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 12 năm 2011. Trong tháng 12 năm 2011, do phải tập trung chỉ đạo giải quyết công việc quan trọng cuối năm, bên cạnh đó, những việc yêu cầu, khiếu nại của công dân ở các huyện, thành phố đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân ...
Tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 11 năm 2011  (15/11)
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức tiếp công dân huyện Hòa Bình, Văn phòng UBND tỉnh thông báo Lịch tiếp công dân với thời gian và địa điểm cụ thể như sau:
Tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 10 năm 2011  (12/10)
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức tiếp công dân huyện Đông Hải, Văn phòng UBND tỉnh thông báo Lịch tiếp công dân với thời gian và địa điểm cụ thể như sau:

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày