SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
0
0
0
0
0
0
Quy hoạch - Kế hoạch Thứ Tư, 28/10/2020, 23:41
Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030  (17/06)
* Quan điểm phát triển a) Tiếp tục khơi dậy và phát huy tối đa nguồn nội lực, đồng thời đẩy mạnh thu hút nguồn lực từ bên ngoài, gắn mở rộng sản xuất hàng hóa của Bạc Liêu với thị trường trong và ngoài nước, đẩy mạnh xuất khẩu; khai thác lợi thế của từng tiểu vùng, sử dụng hợp lý tài nguyên, chuyển kinh tế nông nghiệp của tỉnh một cách hợp lý từ ...
Xem theo ngày Xem theo ngày