SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
0
0
0
0
0
0
Tình hình kinh tế - xã hội Thứ Năm, 29/10/2020, 00:16
Kinh tế - Xã hội tỉnh Bạc Liêu 6 tháng đầu năm 2011 tiếp tục phát triển  (03/08)
* Về kinh tế: Tổng sản phẩm trong tỉnh (GDP) đạt 3.241 tỷ đồng, tăng 9,33% so cùng kỳ; trong đó: Khu vực nông nghiệp tăng 7,12%, công nghiệp - xây dựng tăng 9,38% và dịch vụ tăng 12,46% so với cùng kỳ; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, trong đó: Khu vực nông nghiệp chiếm tỷ trọng 53,69%, công nghiệp - xây dựng chiếm 22,22% và ...
Kinh tế - Xã hội tỉnh Bạc Liêu 5 tháng đầu năm 2011 tiếp tục duy trì ổn định và phát triển  (10/06)
* Về kinh tế: Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển khá, năng suất và sản lượng lúa đều tăng. Toàn tỉnh đã thu hoạch xong trà lúa Đông Xuân, năng suất bình quân 6,66 tấn/ha; sản lượng đạt 305.256 tấn, đạt 36,6% kế hoạch, tăng 21,3% so cùng kỳ; Tổng sản lượng thủy sản nuôi trồng và khai thác 5 tháng đầu năm là 83.242 tấn, đạt 33,3% kế hoạch, ...
Quí I năm 2011, kinh tế - xã hội tỉnh Bạc Liêu tiếp tục duy trì ổn định và phát triển  (09/04)
* Về kinh tế: Phát huy kết quả đạt được của năm 2010, Đảng bộ và nhân dân Bạc Liêu bước vào thực hiện kế hoạch năm 2011 với khí thế phấn khởi, tập trung các nguồn lực để phấn đấu hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra. Tình hình kinh tế Quí I năm 2011 tiếp tục có chuyển biến tích cực. Tổng sản phẩm trong tỉnh ...
Tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2010  (12/10)
* Lĩnh vực kinh tế: Tình hình kinh tế 9 tháng năm 2010 tiếp tục có chuyển biến tích cực. Tổng sản phẩm trong tỉnh (GDP) tăng 11,92% so cùng kỳ, trong đó: Khu vực nông - lâm - ngư nghiệp tăng 10,2%, công nghiệp và xây dựng tăng 13,6%, thương mại và dịch vụ tăng 13,62% so với cùng kỳ năm 2009. Giá trị sản xuất nông nghiệp (giá cố định 94) đạt ...
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2010  (11/09)
* Lĩnh vực kinh tế Về trồng trọt: Đến thời điểm này, nông dân các địa phương đã xuống giống dứt điểm lúa Hè Thu với diện tích 55.634 ha, bằng 99,8% kế hoạch, tương đương so với cùng kỳ; đã thu hoạch 5.780 ha lua Hè Thu sớm, năng suất bình quân đạt 4,4 tấn/ha, sản lượng 25.432 tấn, nâng tổng sản lượng lúa đã thu hoạch từ đầu năm đến nay lên ...
Tình hình Kinh tế - Xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2010  (01/09)
* Về kinh tế: Tính đến cuối tháng 7/2010, nông dân các địa phương đã xuống giống dứt điểm 55.851 ha lúa Hè Thu, đạt 100,18% kế hoạch, tương đương so với cùng kỳ; diện tích lúa mùa xuống giống 2.700 ha, đạt gần 4% kế hoạch. Sản lượng lúa thu hoạch gần 277 ngàn tấn, đạt 34% kế hoạch, tăng 4,6% so cùng kỳ. Đàn gia súc, gia cầm vẫn giữ tổng đàn ...
Kinh tế - xã hội tỉnh Bạc Liêu 6 tháng đầu năm 2010 tiếp tục ổn định và phát triển  (23/08)
Tổng sản phẩm trong tỉnh (GDP): 6 tháng đầu năm đạt 2.965 tỷ đồng, tăng 11,4% so cùng kỳ; trong đó: Khu vực nông nghiệp tăng 8,09%, công nghiệp - xây dựng tăng 14,04% và dịch vụ tăng 14,2% so với cùng kỳ.
Xem theo ngày Xem theo ngày